Силабуси ОР Бакалавр

Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), (перша – англійська)

Освітня програма «Англійська мова і література»

Перший (бакалаврський) рівень

1 Вступ до спеціальності
2 Історія України
3 Історія української і зарубіжної культури
4 Українська мова за професійним спрямуванням
5 Філософія
6 Вступ до мовознавства
7 Латинська мова
8 Латинська мова ОП Англійська мова і література та друга іноземна мова
9 Вступ до германської філології
10 Політологія
11 Інформаційні технології (в галузі)
12  Академічне публічне мовлення
13 Література країни, мова якої вивчається
14 Інтерпретація поетичного тексту
15 Лінгвістични аналіз медіатекстів
16 Зарубіжна література_1 семестр
Зарубіжна література 6 семестр
17 Основна іноземна мова 1, 2 семетри
Основна іноземна мова 3-4 семестри
Основна інземна мова 5-6 семестри
Основна іноземна мова 7-8_семестр
18 Методика викладання основної іноземної мови
19 Виробничо-педгогічна практика
20 Теоретична фонетика
21 Теоретична граматика
22 Стилістика
23 Лексикологія
24 Практична граматика
25 Практична фонетика
26 Комунікативна граматика
27 Вступ до літературознавства
28 Загальна психологія
29 Психологія особистості
30 Педагогіка
31 Теорія і практика перекладу
32 Вступ до перекладознавства
33 Історія англійської мови
34 Друга іноземна мова (німецька)
Вступний курс ДІМ (франц ) СОА
Друга іноземна мова (китайська)
Друга іноземна мова (іспанська) 1-2 семестри
Друга іноземна мова (англійська) 3-й семестр
Друга іноземна мова  (англійська) 4 семестр
Атестація (друга іноземна мова) (англійська)
 Друга іноземна мова (іспанська) 3, 4  семестр
Друга іноземна мова (іспанська)  5, 6 семестр
Друга іноземна мова (іспанська) 7, 8 семестр
Атестація (друга іноземна мова) (іспанська)
Друга іноземна мова (французька) 4 курс
Третя іноземна мова (іспанська) 5, 6 семестр
35  Країнознавство англомовних країн
36  Практика перекладу з ОІМ
37 Перекладацький практикум 1
38 Перекладацький практикум 2
39 Вступний фонетико-корективний курс другої іноземної мови (англійська)
Вступний фоетично-корективний курс другої іноземної мови (іспанська)
Вступний фонетично-корективний курс другої іноземної мови (французька)
40 Міжкультурні аспекти перекладу
41 Переклад комп’ютерної термінології
42 Основи копірайтингу
43 Лексико-граматичні-аспекти-перекладу
44 Термінознавство
45 Інфо-медійна грамотність
46  Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземних мов
47  Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання
48 Варіанти англійської мови у соціолінгвістичному контексті
49 Мультикультуралізм в англомовній літературі
50  Література і кінематограф
51 Порівняльна фразеологія
52  Бізнес комунікація
53 Ключові уміння  21 століття
54 Основи педагогічної майстерності
55 Риторика
56 Теорія засвоєння іноземної мови
57 Основи політичної лінгвістики
58 Дистанційне навчання іноземних мов
59 Соціально-емоційне навчання і викладання іноземних мов
60 Акцентуація англійської  мови
61 Електронна демократія та громадянське суспільство
62 Поглиблений курс з британської літератури ХХ століття
63 Основи перекладацької діяльності
64 Англійська мова професійного мпрямування (Бізнес і туризм)
65 Англійська мова професійного спрямування (Економіка та сфера IT)
66 Геокультурна наукова грамотність