Вибіркові ОК

Перший (бакалаврський) рівень Спеціальність 014.021 «Середня освіта. Мова та  зарубіжна література (англійська)»
Освітня програма «Середня освіта (англійська мова і література)»

  1. Дистанційне навчання іноземних мов