Артиш Ольга Олександрівна

 

асистент

Google Scholar

ORCID

 

 

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

АРТИШ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент кафедри англійської філології

У 2001 році закінчила Прикарпатський університет імені В.Стефаника, факультет романо-германської філології,спеціальність англійська мова та література (диплом магістра)

На кафедрі англійської філології працює з вересня 2001 року.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, германське мовознавство, медіаграмотність, академічна доброчесність.

Стажування:

1.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра англійської філології: науковий семінар за сприяння British Council “Learning Technologies for the Classroom”, 2009).

2. Teacher Development Course at the Winter School organised within the framework of the “New Generation Teacher”( delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Kyyiv 2015.

3. Teacher Development Course at the Winter School organized within the framework of the “New Generation Teacher”(delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Lviv 2016

4. Teacher Development Course at the Summer School organized within the framework of the “New Generation Teacher”(delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Rakhiv 2016

5. Dinternal Education seminar “New Dimensions in Assessment and Learning”  Ivano-Frankivsk 2018

6. Coursera Course “Tricky American Pronunciation”  April, 2020

7. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови факультету іноземних мов, 2021

Членство у громадських організаціях: ГО “Центр дослідження комунікації”(з 2019 р.)

Практична фонетика (I курс, спеціальність “Мова та література( англійська)”);

Consonants: s/zthf/v

Stories: Helen and Her GlassesA Beautiful DressBalzacThe King and the CriticMark Twain in FranceTit for TatA Wise JudgeNothing To Complain AboutThere’s no Doubt about ItChristmas CardsMrs. JonesThey Don’t Talk

Poems: Sonnet 18Sonnet 29To be or not to be

Dialogues: Dinner Table TalkSightseeing

ОІМ (англійська) 2 курс

ОІМ (англійська) 3 курс

ПФ 1 курс

Голіцинський

Самостійна робота

самостійна робота ДІМ 3 курс

самостійна робота ОІМ 2 курс

самостійної роботи  ПФ 1 курс

1. Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання соціальних мереж для навчання англійської мови (на прикладі блогів) Восьмий міжнародний науковий форум “Сучасна германістика: наукові дискусії” – Харків, 2018. – С.13-15

2. Артиш О. О., Малишівська І.В. Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide). Student’s Book. Івано-Франківськ, 2018 – 65 c.

3. Артиш О. О., Малишівська І.В. Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide). Teacher’s Book. Івано-Франківськ, 2018 – 64 c.

4. Артиш О.О. Використання подкастів у навчанні практичної фонетики англійської мови // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21–22 березня 2019 р. / від. ред. І.М. Романишин. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. – С. 17-19.

5. Артиш, О., Гошилик, В. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27.
 
6. Goshylyk, V., Artysh, O. Teaching National Symbols Through Films in the EFL Classroom. European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. Vol. 3. Pp. 84-87.
7. Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання імерсивних технологій в процесі навчання іноземних мов (на прикладі віртуальної реальності та доповненої реальності) // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 5-9 квітня 2021р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац.ун-т.В.Стефаника, 2021. С. 34-35.

АРТИШ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кафедра англійської філології

Шевченка, 57, кімн. 209

тел.: +38 0342 596069

e-mail: olha.artysh@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника