Куравська Наталія Юріївна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2017).

Наукові інтереси: семантичний синтаксис, когнітивна лінгвістика та прагматика, лексична та фразеологічна семантика.

Стажування:

II Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу “ (обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів ECTS);

Міжнароднe стажування тривалістю 40 годин (1,5 кредити ECTS), яке профінансоване Erasmus+ в рамках проєкту MULTIED KA2 Capacity Building і проходило на базі Нарвського коледжу Тартуського університету (м. Нарва, м. Тарту, м. Таллінн, Естонія) з 22 травня 2023 року по 26 травня 2023 року за темою: «Estonia as Education Nation»

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: 
Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу (номер державної реєстрації 0123U100259)

Членство в громадських організаціях: Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов ATFL UKRAINE (з 2018р.)

Додаткова інформація: автор 15 наукових праць, в тому числі 2 колективних монографій.

1. Куравська Н.Ю. Реквестив у семантико-синтаксичній структурі речення / Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. Вип. 164. С. 356-360.

2. Тиха У.І., Куравська Н.Ю. Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31. Том 2. С. 271- 277.

3. Куравська Н.Ю., Тиха У.І. менасив у семантико-синтаксичній структурі речення / Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXІV. Херсон: ХДУ, 2020. С. 36-41.

4. Куравська Н.Ю., Кобута Т.В. Особливості перекладу англійського чорного гумору / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 2. С. 112-117.
5. Білянська І. П., Куравська Н. Ю. Методика роботи з аудіокнигами художніх творів на заняттях англійської мови у ЗВО. Інноваційна педагогіка, Вип. 41. Том 1. Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С.36–40.

Основна іноземна мова (англійська),

Друга іноземна мова (англійська),

Вступ допредметно-мовного інтегрованого навчання,

Методика навчання основної іноземної мови

Самостійна робота

самостійна робота ДІМ 3 курс

самостійна робота ДІМ 2 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс

Консультації:

вівторок 13:30 – 14:50 (ауд. 209, гум.к.)
четвер 13:30 – 14:50 (онлайн zoom)
Meeting ID: 783 375 8347
Passcode: dDh1&@mx