Кобута Катерина Степанівна

 

асистент

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Дата закінчення ЗВО:  30 січня 2022.
Спеціальність:  Германські мови та література, перша – англійська (переклад включно)
Навчальний заклад:  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Посада: асистент кафедри англійської філології (працює на посаді від 1 лютого 2023 року)
Підвищення кваліфікації, проходження стажування:
1) Проходження акселераційної програми серії тренінгів з розвитку креативності, створення стартапів, генерування ідей, маркетингу та створення проектів у рамках Шостого конкурсу стартапів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Регіонального акселератора стартапів та ТзОВ «Науковий парк «Прикарпатський університет». Кількість годин: 3 год м. Івано- Франківськ, квітень-травень 2023.
2) Проходження стажування « From PhD to Innovator WOMXNL» у Потсдамському університеті( 5 модулів, 16 годин) м. Потсдам,
Німеччина, 1-2 червня 2023 року.

Статті (в журналах категорії Б)
1. Бистров Я.В., Кобута К.С. Відтворення інтертекстуальної цитати у перекладі роману Майкла Каннінгема “The Hours” українською мовою. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 85. С. 29-35. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-4;

Тези конференцій
2. Бистров Я.В. Кобута К.С. Особливості метатекстуального модусу  художнього тексту.  Implementation of modern science in practice.
Матеріали ХІ Міжнародної  наукової  конференції, 2021. С. 351-354.

3. Кобута К.С. Відтворення інтертекстуальної цитати в українському перекладі (на матеріалі роману Майкла Каннінгема).  Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. -183-186.

4. Кобута К.С. Відтворення англійського подвійного заперечення у художньому перекладі.  До світу через мови. Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної відеоконференції. Київський національний лінгвістичний університет, 2021. С. 91-92.

5. Кобута К.С. Інноваційний мнемотехнічний підхід до перетворення пасивної лексики в активну.  Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. С. 254-256.

6.  Кобута К.С. Метатекстуальні елементи в романі Майкла Каннінгема «Години».  Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень. Збірник матеріалів V Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 2021. С. 86-90.

7. Кобута К.С. Особливості відтворення подвійного заперечення у перекладі.  Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали  Всеукраїнської науково- практичної конференції, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. С. 256-259.

8. Кобута К.С. Подвійне заперечення як перекладацька проблема: практичний аспект. Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції, 2021. С. 109-112.

Основна іноземна мова (1 курс, спеціальність «Германські мови та літератури, перша – англійська (переклад включно)»
Практична граматика (1 курс, спеціальність «Германські мови та літератури, перша – англійська (переклад включно)»
Практична граматика (2 курс, спеціальність «Германські мови та літератури, перша – англійська (переклад включно)»

Самостійна робота:

Основна іноземна мова 1 семестр 

Основна інозема мова 2 семестр

Практична граматика 1 рік навчання

 

Консультації:
Вівторок 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум. к.)
Четвер 14:50 – 16:10 онлайн (приєднатися за покликанням ZOOM