Історія

Історична довідка кафедри англійської філології

Історія заснування кафедри англійської філології розпочалася у 1971 р., коли на філологічному факультеті ще тоді Івано-Франківського державного  педагогічного інституту імені В.С.Стефаника було введено спеціальність “англійська мова”, а в наступному 1972 р. – спеціальність “іноземні мови”, навчальний процес на яких забезпечувала міжфакультетська кафедра іноземних мов (зав. кафедри – доц. Волошина Л.Б.).
Наказом Міністерства освіти УРСР № 160 від 05 червня 1973 р. створено кафедру англійської мови, першим завідувачем якої було призначено доцента Гурія Дмитровича Поліщука. Відповідно до цього наказу по Івано-Франківському державному педагогічному інституту було видано наказ № 251 від 24.09.1973 р. про створення кафедри англійської мови. І у тому ж році, у грудні, завідувачем кафедри було обрано кандидата філологічних наук, доцента Кравченка Віктора Олексійовича.
Перший випуск фахівців англійської мови відбувся у 1975 році. Починаючи з 1977 року випускники одержують кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови. Поступово, починаючи з 1978 року, кількісний склад кафедри розширювався і поповнювався, зокрема її випускниками, серед яких – доценти, старші викладачі та асистенти – Мінцис Е.Є., Кульчицька О.О., Кравченко О.Г.,
Лущик (Проніна) Н.В., Попова Н.С., Ванчугова С.Б., Павлюк М.В., Михайлюк Л.В., Крижанівська Н.Г., Фурда А.Б. та ін.

Перші викладачі англійської мови Івано-Франківського державного педагогічного інституту

Кадровий склад кафедри формувався із запрошених викладачів з науковими ступенями та педагогів з великим досвідом практичної роботи, які були випускниками провідних на той час закладів колишнього Радянського Союзу (Львівського державного університету, Дрогобицького педінституту, Харківського педінституту, Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, Дніпропетровського університету, Ужгородського державного університету, Челябінського педінституту іноземних мов, Нижнєтагільського педінституту, П’ятигорського інституту іноземних мов). Серед цієї когорти викладачів – доктори філологічних наук В.В.Михайленко, М.М.Полюжин, кандидати філологічних наук Л.А.Остапенко, Є.М.Уздинська, М.М.Антонович, старші викладачі А.С.Джангіров, В.В.Фіщук, М.І.Кікоть, Л.К.Уварова, М.І.Філатова, Л.М.Лехицька, Л.О.Клименко. На жаль, відійшли у вічність колишні викладачі кафедри Г.Д. Поліщук, О.О. Чміль, В.Л. Філатов, В.В. Мірошниченко, Г.П. Волкова, І.В. Мар’яновська, В.О. Кравченко, В.Б. Великорода, В.В. Михайленко, Ф.М. Нізамутдінов.

Перші випускники спеціальності “Англійська мова і література” (1975 р.)

Справжньою гордістю кафедри є її випускники різних років: кореспондент ТСН, Студія 1+1 Алла Пасс; доктор філософії, викладач англійської мови Вищого навчального закладу соціальної педагогіки у м. Баден (Австрія) Лідія Вуковіц (Козакевич); старший викладач в Університеті міста Гуелф (Канада) та докторантка Університету Торонто (Канада) Наталія Борковська; доктор філософії, викладач англійської мови для студентів-іноземців в Університеті Чатам в Піттсбурзі (США) Оксана Мороз; професор англійської мови як іноземної у Громадському коледжі округу Манхеттен в Нью-Йорку (США) Оксана Воробель; менеджер з розвитку трудових ресурсів ІТ компанії Sopra Steria (Польща) Наталія Семчук та багато інших.
З 1987 по 1988 рр. кафедру англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Остапенко Людмила Андріївна, згодом з 1988 по 1996 рр. – кандидат філологічних наук, доцент Телегіна Наталія Іванівна, з 1996 по 2004 рр. – кандидат філологічних наук, доцент Кульчицька Ольга Остапівна, з 2004 по 2006 рр. – знову на цю посаду було обрано кандидата філологічних наук,
доцента Телегіну Наталію Іванівну, а з 2006 р. і по сьогодні кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Бистров Яків Володимирович.
Відповідно до рішення Вченої Ради університету від 26 травня 1993 р. факультет іноземних мов перейменовано на факультет романо-германської філології, а кафедру англійської мови – на кафедру англійської філології. У 2000 році відкрито аспірантуру зі спеціальності «германські мови». Сьогодні на кафедрі англійської філології налічується 30 кандидатів наук (докторів філософії) та близько 6 здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності «Філологія», що свідчить про перспективний кадровий потенціал кафедри.
Кращі випускники-магістри, які з відзнакою завершили навчання на факультеті іноземних мов, стали викладачами кафедри, серед них – Н.М.Гонтаренко, Н.Є.Пилячик (Белицька), О.І.Білик (Тизьо), У.Я.Билиця, О.Я.Дойчик (Павляк), Ю.М.Великорода, Т.В.Панькова, Ю.Г.Ковбаско, У.І.Тиха, Д.В.Сабадаш (Плисак), Н.І.Іванотчак (Старунчак), Т.Л.Клюка (Марчук), Н.Ю.Куравська,
І.П.Білянська, У.Я.Тацакович, К.С.Кобута та ін. Станом на 01 вересня 2023 р.кафедра налічує 46 штатних викладачі.

Учасники міжнародної програми “Міжкультурна комунікація”

Для викладання фахових дисциплін у різні роки неодноразово запрошувалися відомі фахівці у галузі англійської мови і методики викладання, перекладознавства, літературознавства – доктори філологічних наук, професори, зокрема В.В.Михайленко, А.Г.Гудманян, відомі перекладачі Т.Є.Некряч, С.І.Тюпа, а також професори й викладачі Фулбрайтівського Товариства – Валерій Шехтер (2000–2001), Олена Сацюк (2005), Стефані Латковскі (2006–2007), Марта Кухар (2010), Джонатан Голланд (2011), Андреа
Вейнет (2019–2020),Корпусу Миру (США) – Грейс Рівера (2006), Моллі Сміт (2010), Томас Беефут (2016–2017), доктор філософії у галузі культурології Пол Вікерс (Великобританія), а також магістр освіти, викладачка англійської мови як іноземної Кейт Мюллер (2022–2023) (США).
Окремою сторінкою кафедри вписана співпраця кафедри англійської філології з Ягеллонським університетом (Краків, Республіка Польща), яка відбувається у межах міжнародної угоди і програми обміну викладачів і студентів «Теорія і практика міжкультурної комунікації» між Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника і Ягеллонським університетом. Результатом цієї співпраці і справжнім досягненням кафедри стала колективна монографія викладачів тастудентів двох сусідніх університетів “Developing Intercultural Competence through English: Focus on Ukrainian and Polish Cultures” (Jagiellonian University Press, 2011) за редакцією завідувача кафедри прикладної лінгвістики, професора Анни Ніжегородцев, доктора філософії Марчіна Клебана і завідувача кафедри англійської філології Якова Бистрова.
З 2019 р. викладачі кафедри англійської філології беруть участь у міжнародному проекті Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration”(MultiEd).
Викладачі кафедри англійської філології постійно підвищують науковий рівень шляхом участі у міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, обмінюються професійним педагогічним досвідом з колегами ЗВО Львова, Чернівців, Луцька, Києва, Харкова, Тернополя, Хмельницького, а також за кордоном з метою мовного і наукового стажування в університетах Сполучених
Штатів Америки та Європи.
Зокрема, доценти кафедри О.О.Кульчицька, Л.М.Ікалюк, Н.М.Гонтаренко є членами Українського Фулбрайтівського товариства. З 2013 по 2019 рр. доцент І.М.Романишин забезпечував міжнародну співпрацю кафедри з Британською Радою.
У 2015 р. доцент Н.С.Гошилик отримала стипендію Європейського Союзу за програмою Erasmus Mundus та проходила наукове стажування у Грацькому університеті (Австрія). З 2019 р. Н.С.Гошилик є регіональною координаторкою проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який запроваджено Міжнародною Радою наукових досліджень та обмінів IREX, а також є керівником академічної групи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у проєкті Erasmus+ KA2 MultiEd.
У 2012 р. професор Я.В.Бистров став фіналістом Програми гостинності коледжів Кембриджа (Великобританія). У 2019 р. професор Я.В. Бистров отримав грант Фонду імені Пауля Целана і проходив стажування в Інституті гуманітарних досліджень у Відні (Австрія).
У 2022 р. доктор філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Юрій Ковбаско став лауреатом Всеукраїнського щорічного конкурсу «Молодий вчений року» у галузі “Філологічні науки”.
За останні роки 2022-2023 рр. науково-педагогічні працівники активно проходять педагогічне і наукове підвищення кваліфікації за кордоном: Гошилик Н.С., Університет Каліфорнії (Берклі, США), Панькова Т.В., Муніципальні заклади освіти (Ейлат, Ізраїль), Думчак І.М., Карловий університет (Прага, Чехія), Карбашевська О.В., Університет Люксембургу (Люксембург), Ковбаско Ю.Г., Середньозахідний державний університет (Парана, Бразилія), Тиха У.І., Кардіффський університет (Велика Британія).
Сьогодні кафедра англійської філології – одна із найбільших випускових кафедр університету за кількістю студентів. На кафедрі ведеться підготовка за двома спеціалізаціями – 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, 014.02 Середня освіта (англійська мова та література). Щороку їхніми випускниками стають близько 150 студентів освітнього рівня – бакалавр та близько 90 студентів освітнього рівня – магістр денної та заочної форм навчання.
На особливу відзнаку заслуговують успішні, творчі і талановиті студенти, які також мають змогу здобувати ступінь доктора філософії за спеціальністю «Філологія». Кращі студенти неодноразово ставали переможцями численних Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт з германських мов та перекладу, серед них:
– Юлія Кривенок (2008) «Германські мови»
– Анна Ерліхман (2009) «Германські мови»
– Ірина Веприняк (2010, 2011) «Германські мови»
– Мар’яна Гребенюк (2010) «Переклад»
– Ірина Корицька (2013) «Германські мови»
– Ольга Гайдичук (2012, 2013) «Переклад»
– Уляна Тацакович (2015, 2016) «Переклад»
– Мирослава Фокшей (2015) «Германські мови»
– Інна Данилюк (2015) «Германські мови»
– Катерина Кобута (2021) «Переклад»
– Лідія Теслюк (2021) «Германські мови»
– Софія Погуть (2023) «Філологія»
У різні роки кращі здобувачі освіти ставали переможцями стипендіального конкурсу ZAVTRA.UA:
– Діана Плисак (2009)
– Ольга Гайдичук (2013)
– Леся Небелюк (2013)
– Наталія Романчукевич (2013, 2014)
– Ольга Сіреджук (2016)
– Катерина Кобута (2021, 2022)
– Софія Погуть (2023)

Професорсько-викладацький склад кафедри англійської філології 2020-2021рр.

Професорсько-викладацький склад кафедри англійської філології

2023-2024рр.