Освітні програми та забезпечення спеціальностей

Cпеціальність 035.041 Германські мови та літератури

(переклад включно) (перша – англійська) ОР Бакалавр

Освітня програма зі змінами, внесеними відповідно до Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія», № 869 від 20.06.2019 р.

Освітня програма  2016 2019 2021  2022

Залиште Ваш відгук на освітню програму “Англійська мова і література”

Навчальний план 2016   2019 2021

 

Пояснювальна записка 2016 2019

Відомості про кадрове забезпечення

Група забезпечення

Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про самооцінювання

Відомості про інформаційне забезпечення

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти