Гуляк Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2019)
Наукові інтереси:
– лінгвістична прагматика
– порівняльне літературознавство
– методика викладання іноземних мов
– перекладознавство
Членство у громадських організаціях:
«Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної»/IATEFL Ukraine (з 2020 р.)

Стажування:
1. навчання в аспірантурі 2012-2016 (заочна форма) спеціальність 10.01.05. – порівняльне літературознавство;
2. пройшла курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників в Інституті підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ у 2022 році (180 годин /6 кредитів ЄКТС);
3. онлайн-тренінг «Інтерактивний онлайн-кабінет вчителя як інструмент ефективного викладання англійської мови офлайн та онлайн» від Dinternal Education (15 вересня 2022 р.) 2 години;
4. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у період із 26 вересня по 06 листопада 2022 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему «Традиції та інновації у викладанні філологічних дисциплін: компаративний аналіз досвіду Республіки Польща та України» за спеціальністю «035 – Філологія» в обсязі 6 кредитів (180
годин).
5. серія вебінарів «Cambridge Live 2022» (3-6 жовтня 2022 р.);
6. вебінар «Cambridge Teaching Traditions and Ukrainian Reality: Are They Aligned?» від Cambridge University Press (10 березня 2023 р.) 1 година;
7. вебінар «GAMIFICATION for GRAMMAR – it does work!» від Dintrenal Education (27 квітня 2023 р.) 1 година;
8. пройшла навчання за курсом «English for Media Literacy Self-Paced MOOC 2023» (19 серпня 2023 р.).

1. Основна іноземна мова (англійська) 3-й курс
2. Основна іноземна мова (англійська) 5-й курс
3. Практика перекладу
4. Англійська мова для аспірантів

Консультації і відробки проводяться по домовленості з викладачем у зручнийдля викладача і студента час у будь-який робочий день.

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” (1 курс)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

самостійна робота з ДІМ 4 курс

1. Гуляк Т. Образ чоловіка-детектива в інтерпретації Дороті Сейерс та Ірен Роздобудько. Закарпатські філологічні студії. Херсон : Гельветика, 2018. Вип. 3. Том 3. С. 90–95.
2. Гуляк Т. Жанрова своєрідність українського жіночого детективу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2018. Вип. 37. Том 1. С. 153–158.
3. Гуляк Т. Феміністичний компонент у жіночому детективному романі: компаративний аспект (на матеріалі творів Ірен Роздобудько «Подвійна гра в чотири руки» і «Випускний вечір» Дороті Сейерс). Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, 2019. № 2(54). С. 470–476. DOI:
https://doi.org/10.31471/2304-7402-2019-2(54)-470-476
4. Гуляк Т. Пресупозиція як категорія макропрагматики. Південний архів (філологічні науки). Херсон : ХДУ, 2020. № 81. С. 65–69.
DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2020-81-10
5. Гуляк Т., Дзеньків В. Переклад англомовного юридичного тексту: прагматичний аспект. Virtus. Montreal, 2020. № 44. С. 193–196.

6. Devdiuk I., Huliak T. Transformation of the female detective image in the 19th and 20th centuries English female detective prose. Philological Treatises. 2022. Vol. 14 No. 1. P. 27–34. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1018/898
7. Гуляк Т. М. Філософія антропогенезу/ Філософія основних сфер і напрямів людської життєдіяльності: Словник-довідник / З ініціативи д. соціологічних наук, проф. В. М. Пічі; за наук. ред. д. філос. наук, проф. В. Л. Петрушенка. Львів: «Новий Світ – 2000», 2022. С. 19–26.
8. Гуляк Т. М. Англійський детективний роман: історико-теоретичний аспект. Folium. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 2. С 18–25. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.3

кафедра англійської філології

Шевченка, 57, кімн. 209

тел.: +38 0342 596069

e-mail: tetiana.huliak@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника