Ловчук Юлія Юріївна

 

асистент

ORCID

Google Scholar

WoS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2001 році закінчила Прикарпатський  університет імені В. Стефаника, факультет романо-германської філології, спеціальність англійська мова та література і отримала диплом магістра.

На кафедрі англійської філології працює з вересня 2001 р.

Стажування: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника (науковий семінар за сприяння British Council ” Learning Technologies for the Classroom”, 2009);

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови з 22 лютого по 22 квітня 2022 року, довідка від 26.04.2022 №46-33 (6 кредитів ЄКТС, 180 годин)

Кафедра філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,  2016 р.

Стажування:

Coursera Certificate: The Teacher’s Social and Emotional Learning (University of Colorado Boulder 30.04.2020)

“Критичне мислення для освітян”, платформа Prometheus, 09.04.2021( 30 годин, 1 кредит ЄКТС)

1. Ловчук Ю.Ю. Використання стилістичних засобів в англомовних рекламних слоганах/ Ю.Ю. Ловчук // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О.Г. Шостак.- К.: Талком, 2018 – С. 138-141

2. Ловчук Ю.Ю. Семантичні особливості англомовних торгових назв / Ю.Ю. Ловчук // Таврійські філологічні наукові читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 січня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. Вернадського,  2019. – С. 69-71

3. Ловчук Ю.Ю. Семантичні особливості англомовних торгових назв / Ю.Ю. Ловчук // Таврійські філологічні наукові читання : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 січня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. Вернадського, 2019. – С. 69-71

4. Ловчук Ю. Ю. Прагматичні особливості англомовних торгових назв/ Ю. Ю. Ловчук// Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. – Київ, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, 2020.- С. 132-135

5. Ловчук Ю.Ю. Структурні особливості англомовних торгових назв. Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Київ. 29-30 січня 2021 р. – Київ:Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С.121 – 124

6. Заграновська О. І. , Ловчук Ю.Ю. Типи іллокутивних мовленнєвих актів та способи їх реалізації в сучасному англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2022.Вип. 13 (81) С. 3-6. DOI:https://doi.org/10.25264/2519-2558-2022-13(81)-3-6

7. Ловчук Ю.Ю. Розвиток розумових вмінь вищого порядку під час аудіювання іншомовних текстів. Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м.  Київ, 28-29 січня 2022 р.- Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022. С.207-209

8. Заграновська О. І., Ловчук Ю.Ю. Структурні характеристики прямих та непрямих мовленнєвих актів та способи їх реалізації в сучасному англійському мовленні. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2023. Вип. 60. Том 5. С. 18-22 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-5-4

9. Ловчук Ю.Ю. Рекламні відеоролики як аудіовізуальна опора для навчання говоріння студентів мовних спеціальностей. I Міжнародна науково- практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І Вернадського: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 16-17 березня 2023р., м. Київ. Частина 1. – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. C. 164-167

 

Навчально-методологічні посібники

  1. Listening Comprehension: Sports (with audio/ video guide) Student’s book / Укл. Заграновська О.І., Ловчук Ю.Ю. Івано- Франківськ, 2018. 44 с.
  2. Listening Comprehension: Sports (with audio/ video guide) Teacher’s book / Укл. Заграновська О.І., Ловчук Ю.Ю. Івано- Франківськ, 2018. 58 с.
  3. Заграновська О. І., Ловчук Ю.Ю. The Guide to the Series: “Dash and Lily” Student’s book. – Івано- Франківськ, 2021. 78 с.
  4. Заграновська О.І., Ловчук Ю.Ю. The Guide to the Series: “Dash and Lily” Teacher’ book. – Івано- Франківськ, 2021. 80 с.
  5. Практикум для формування комунікативної компетентності студентів ( на основі серіалу “Юний Шелдон” Student’s Book
  6. Практикум для формування комунікативної компетентності студентів (на основі серіалу “Юний Шелдон”) Teacher’s book

Основна іноземна мова (1 курс, спеціальність” Мова та література( англійська)”)

Основна іноземна мова ( 2 курс, спеціальність ” Мова та література (англійська)”)

Практична фонетика (1,2 курс)

 

Самостійна робота

самостійна робота з ПФ 1 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

Консультації
Вівторок 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум. к.)
Четвер 14:50 – 16:10
онлайн
https://us04web.zoom.us/j/5247628518?pwd=KjXpKmVos26hnLK8f9cy9rJXjNF4py.1