Богачевська Лілія Орестівна

 

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

 

 

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Богачевська Лілія Орестівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

Посада: доцент кафедри англійської філології

Наукові інтереси: порівняльне літературознавство, літературознавство, перекладознавство, методика викладання англійської мови

Освіта:

1993 р. – закінчила школу-ліцей №23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1993–1998 рр. – навчалася на факультеті романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1999–2005 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (заочна форма навчання).

2007 р. – захистила підготовлену під керівництвом д.ф.н., професора Володимира Григоровича Матвіїшина кандидатську дисертацію на тему “Чарлз Діккенс і українська література: рецепція і типологія» зі спеціальності “порівняльне літературознавство” 10. 01. 05 (у спеціалізованій вченій раді -К58.053.02 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка).

 

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • стажування на кафедрі філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з 15.03.2018 по 20.04.2018.
 • стажування: «Training for the academic staff of the PNU: Implementation of Best European Practices in Educational Processes (May 29, 2019- May 31, 2019) (MoPED projet; 30 hour programme).
 • Курс на платформі Coursera: «Business English: Networking». University of Washington. (15.09.2020 – 05.10.2020).
 • стажування: “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності“. Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу. International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) (3 грудня 2021 – 20 січня 2022).

  Додаткова інформація:

 • Вчене звання доцента отримала в 2011 році (атестат доцента 12ДЦ № 028454).
 • Тричі була другим офіційним опонентом для наукових робіт з порівняльного літературознавства:

Олійник І. Д. «Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга «Just so stories»: рецепція, інтерпретація, оцінювання» (Тернопіль, 2009);

Лотоцької О. Л. «Новелістика О. Генрі й українська література: рецепція і типологія» (Київ, 2009);

Дудар О. В. «Жанрова своєрідність соціально-психологічних романів «Сестри Річинські» Ірини Вільде та «Оплот» Теодора Драйзера: порівняльний аспект (Тернопіль, 2011).

 

Практичний курс з основної іноземної мови (4 курс)

Практичний курс з другої іноземної мови (4 курс)

Консультації:
вівторок 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум.к.)
четвер 14:50 – 16:10 (онлайн meet.google.com/mmh-xdke-tvi )

             Авторка 33 публікацій (24 наукових статей; 9 тез конференцій) та 12 навчально-методичних посібників.

 • Богачевська Л.О. Typological comparative analysis of satirical depiction in Charles Dickens and Les Martovych literary works. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Харків: ХДУ, Вип. LXVI. С.188-193.
 • Богачевська Л.O. Особливості урбаністичних та часово-просторових характеристик у романах «Пригоди Олівера Твіста» та «Домбі і син» Ч.Діккенса. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія, Bип. 37. С. 98-102.
 • Богачевська Л.О. Typological features of the artistic embodiment of “a gifted personality” phenomenon in novel “David Copperfield” by Ch. Dickens and short story “Khudozhnyk” by T. Shevchenko. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ,  Вип. 3(55).  С. 29-37.
 • Богачевська Л.О. Поетикальні особливості художнього втілення образу «міста» у романах «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса та «Борислав сміється» І. Франка. Вісник запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, Вип.1 С. 83-90.
 • Богачевська Л.О. Melodrama style description of female images and their fate in the Ukrainian and the English prose (G. Kvitka-Osnovianenko “Marusya” and Ch. Dickens “Dombey and Son” in the comparative typological aspect). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Одеса, 2021. Вип.47. C.182-186.
 • Богачевська Л.О. Preparation for international language exam as a part of globalization in education (TOEFL, its structure and practical recommendations). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 21. С.107-112.
 • Богачевська Л.О. Typological comparative analysis of the satirical depiction in Ch. Dickens and Les Martovych Literary Works // Наука і техніка сьогодення: пріорітетні напрямки розвитку України та Польщі. Університет міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунта Глогера (19–20 жовтня 2018). Воломін, 2018. С. 21-23.
 • Богачевська Л.О. Passing TOEFL exam is a great chance for getting foreign education (practical recommendations on writing). Міжнародна науково-практична конференція: викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики (21-22 березня 2019). Івано-Франківськ, 2019.
 • Богачевська Л.О. TOFL exam as a step in studying abroad (practical recommendation on listening section). Міжнародна науково-практична конференція: сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури (10-11 квітня 2020). Львів, 2020. C.106-110.
 • Богачевська Л.О. Great choice of International English Exams to satisfy different professional needs of young people. Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття (5 листопада 2021). м. Рівне, 2021. C.36-38.
 • Богачевська Л.О. Developing of the communication skills in order to go through academic exam (speaking as an important part of TOEFL exam). Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11–12 лютого 2022). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2022. С.71-73
 • Богачевська Л.О. Passing of IELTS and Preparation for its Speaking Section as Initial Stage of Students’ Integration in Global Higher Education Area. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2023. Вип. 26. Том 1. С.87-92.
 • Богачевська Л.О. Fluency, Coherence, Cohesion as Essential Aspects in Developing Speaking Skills in IELTS Preparation. Scientific Researches and Methods of their Carrying Out: World Experience and Domestic Realities. (17 лютого 2023). Вінниця – Відень: “Грааль науки”, 2023. С.487-488
 • Bogachevska L.Semak O. Worldwide Organizations. Івано-Франківськ: Просвіта, – 50c.
 • Bogachevska L. The way to communicate in English. Івано-Франківськ: Просвіта, 100c.
 • Bogachevska L. Business English. Івано-Франківськ: Просвіта, 128c.
 • Bogachevska L.Semak O. People Who Changed the World. Івано-Франківськ, 2021. 42 с.
 • Bogachevska L.Semak O. Preparation For the International Exam, Its Structure and Practical Tasks. Івано-Франківськ, 54 с.
 • Богачевська Л. О., Семак О.І. ART IN HUMAN LIFE. Івано-Франківськ, 2023. завантажити
 • Bogachevska L., Semak O. “Several Facts From the History of Ukraine”. Івано-Франківськ, 2023.  52 с. завантажити