Петрина Оксана Степанівна

кандидат філологічних наук,

доцент

Google Scholar

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Наукові інтереси: термінознавство, перекладознавство, компаративна лінгвістика,  редагування перекладу, методика викладання англійської мови.

Освіта:

1993 р. – закінчила школу-ліцей №23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1993–1998 рр. – навчалася на факультеті романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2007–2009 рр. – навчання в інституті післядипломної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю менеджмент організацій.

2009–2016 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 р. – захистила у спеціалізованій вченій раді К 35. 051. 15 Львівського національного університету дисертацію “Формування та функціонування англомовних та українських терміносистем банківської сфери” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий керівник – д.ф.н., професор Помірко Р. С.)

Стажування та підвищення кваліфікації:

Стажування (180 годин / 6 кредитів ECTS) на базі вищого навчального закладу «Європейський університет» за темою: «Цифрова трансформація вищої освіти» з 1 квітня по 12 травня 2023 року;
Курс  на платформі LITOSVITA «Літературний переклад» (24 години) 2020 р.
Курс  на платформі PROMETHEUS «Критичне мислення для освітян» (30годин) 2021 р.
Курс  на платформі PROMETHEUS «Освітні інструменти критичного мислення» (60 годин) 2021 р.
Курс  на платформі LITOSVITA «Редагування суржику, сленгу, англіцизмів» (6 годин)2022 р.
Курс  на платформі LITOSVITA «Редагування 2.0» (24 години) 2022 р.
Учсть у серії онлайн вебінарів-тренінгів для викладачів англійської мови на платформі Cambridge Assessment English (14 вебінарів) 2020 р.
Учсть у серії онлайн вебінарів-тренінгів для викладачів англійської мови на платформі Dinternal Education (26 вебінарів) 2020 р.
Учсть у серії онлайн вебінарів-тренінгів для викладачів англійської мови на платформі Cambridge University Press (10 вебінарів) 2020 р.
Учсть у серії онлайн вебінарів-тренінгів для викладачів англійської мови на платформі MM Publications (8 вебінарів) 2020 р.
Учсть у вебінарі «How Neurolanguage Coaching® is Brain Friendly»  лектора Рейчел Пейлінг 2021 р.
Учсть у конференції «1st International Online Conference On Creativity In ELT Dedicated To The Memory Of Sir Ken Robinson» 2022 р.

1. Bystrov, Y., Petryna, O., Matton, M. (2018). Double Negation in English and Ukrainian: a View from Cognitive Linguistics and a SLA Context. Studies about Languages, Vol. 33. Р. 17-32. DOI:
10.5755/j01.sal.33.0.20886 http://www.kalbos.ktu.lt/
2. Петрина О. С. Провідні характеристики термінології та терміносистеми. – Science and Education a New Dimension. Philology, VI(51).  Budapest, 2018. Issue: 176.  62-64. Index Copernicus  https://www.slideshare.net/SocietyforCulturalan/science-and-education-a-new-dimension-philology-issue-176
3. Петрина О. С. Методологічні засади дослідження англомовних та українських терміносистем банківської сфери. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2018. Вип. 3. Том1. С. 174-179. Index Copernicus https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25004/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
4. Петрина О. С., Цюцюра Д. Р. Особливості перекладу фразеологічних одиниць економічної галузі. Нова філологія. – м. Запоріжжя, 2021.  № 84. С. 193-199. – ICI World of Journals , ICI Journals Master List Index Copernicus http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/679
5. Петрина, О., Капусняк, Х. Гендерний аспект у автобіографічних творах (на матеріалі твору Мей Маск «Жінка, в якої є план»). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». м. Дрогобич, 2022.  № 50. С. 117-124. Index Copernicus. http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/219

6. Петрина О., Іванків О. Особливості використання перекладацької трансформації опущення при перекладі автобіографічних творів (на матеріалі перекладу твору Мей Маск «Жінка, в якої є план»). Нова філологія. – м. Запоріжжя, 2022. № 87. С. 52-58. – ICI World of Journals , ICI Journals Master List. Index Copernicus. http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/issue/view/22/18
7. Петрина, О., Капусняк, Х. Особливості комунікативного стилю автобіографічних творів (на матеріалі твору Мей Маск «Жінка, в якої є план»). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія», м. Дрогобич, 2022. №51. С. 99-108. Index Copernicus http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/issue/view/12

Навчально-методичні посібники
1.Bystrov Y., Petryna O. Translation as Creation. Editing = Переклад як творчість. Редагування: Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 244 с. ISBN 978-966-640-513-8.
2.Oksana Petryna Academic Public Speaking: Practice навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 131 p.
3.Oksana Petryna Public Speaking Fundamentals навчальний посібник для самостійної роботи. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. – 71 p.

Переклад
Даніел Фрід Сполучені Штати та Центральна Європа в Американському столітті. Нариси. Переклад: Карбашевська О. В., Петрина О. С., Куравська Н. Ю. Варшава 2019. 178 с.

Теорія і практика перекладу

Практичний курс англійської мови (IV курс)

Академічне публічне мовлення

Англійська мова для аспірантів

Самостійна робота

самостійна робота з “Теорії і практики перекладу” завантажити

самостійна робота з ОІМ (4 курс) завантажити