Гонтаренко Наталія Миколаївна

 

кандидат філологічних наук, доцент

ORCID

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (спеціальність «германські мови»)
Освіта:
2019р. – диплом кандидата наук, спеціальність «германські мови» (Львівський національний університет імені Івана Франка); науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Бистров Я.В.
2010 р. – диплом магістра, спеціальність «загальне і германське мовознавство» (Державний університет штату Нью Йорк, кампус – університет у м. Баффало, США)
2000 р. – диплом магістра, спеціальність «англійська мова і література», кваліфікація філолога, викладача англійської мови і літератури (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
Наукові інтереси:
конференц-переклад, міжнародні іспити з англійської мови, когнітивна семантика, семантичний синтаксис
Гранти:
2008-2010 рр. Програма імені Фулбрайта (факультет лінгвістики, Державний університет штату Нью Йорк, м. Баффало, США)
Стажування:
2023р. Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, Львівський національний університет імені Івана Франка; тема: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у викладанні усного та письмового перекладу у закладі вищої освіти«; 8 кредитів ЄКТС; довідка No1212-У від 03.05.2023.
2021р. Онлайн-курс “Exam Strategies from A to Z” (платформа EdEra, Британська Рада), 20 годин (0,7 кредиту ЄКТС); сертифікат виданий 28.02.2021.
Членство у наукових спільнотах та участь у міжнародних проєктах:
Міжнародний проєкт від Європейського парламенту «Розвиток потенціалу для викладання конференц-перекладу в магістратурі в ПНУ – 2023-2024» / «Capacity Building for Post-Graduate
Conference Interpreters’ Training at PNU – 2023-2024»
UB Alumni Association (Державний університет штату Нью Йорк, США)
Додаткова інформація:
Акредитація екзаменатора з міжнародного іспиту з англійської мови “Pearson English International Certificate“ (з 2017р.)

  • Основна іноземна мова, (5 курс, спеціальність «Мова та література (англійська)») 
  • Основна іноземна мова,  (4 курс, спеціальність «Мова та література (англійська)») 
  • Практична граматика англійської мови(1 курс, спеціальність «Мова та література (англійська)») 

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” (1 курс)   завантажити

самостійна робота з ОІМ (4 курс) завантажити

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2023-2024 н.р.
ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА:
OP бакалавр, 4 рік навчання;
ОР магістр, 1 рік навчання.
ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД:
ОР магістр, 1 рік навчання
ОР магістр, 2 рік навчання

КОНСУЛЬТАЦІЇ:
середа 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гуманітарний корпус)
четвер 14:50 – 16:10 (онлайн; платформа Zoom)
за попередньою домовленістю з викладачем

  1. Гонтаренко Н.М. Дослідження англійських дієслів переміщення крізь призму семантичного синтаксису (аналітичний огляд). Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, 2021. Вип.17. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-17-7688
  2. Гонтаренко Н.М. Реалізація інкорпорованих аргументів дієслів просторового переміщення людини у сучасній англійській мові. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2019. №10. С.67-69. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5079
  3. Гонтаренко Н.Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека). Молодий вчений. №6. С.44-49.
  4. Гонтаренко Н.М. До уточнення понять “зміна місцезнаходження”, “рух” і “просторове переміщення”. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kraków, 17 czerwca 2019 r. Kraków: OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 3. S.14-19. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-06-17/37