Наукова робота студентів

Пріоритетним напрямком досліджень кафедри англійської філології є “Германські мови”. Дослідження за цим напрямком були об’єднані колективною темою «Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу» (номер державної реєстрації 0123U100259). Науковим керівником комплексної кафедральної теми є д.філол.н., проф. Бистров Я.В. У межах цієї теми опубліковано низку статей викладачами кафедри і захищено кандидатські дисертації зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 035 Філологія.

В межах колективної теми на кафедрі діють:

НАУКОВІ ГУРТКИ:

 • Проблеми сучасної лінгвістики (керівник – проф. Бистров Я.В.)
 • Когнітивна прагматика у контексті сучасних лінгвістичних досліджень (керівник – доц. Сабадаш Д.В.)
 • Сучасна англійська романістика: традиції та виклики (керівник – доц. Малишівська І. В.)
 • Проблеми сучасного літературознавства (керівник –доц. Телегіна Н.І.)
 • Усний переклад (керівник – доц. Петрина О.С.)
 • Сучасні тенденції у письмовому та усному перекладі (керівник – доц. Великорода Ю.М.)
 • Language terminology from Practical English Usage (керівник – доц. Яців С.О.)
 • Проблеми інтерпретації художнього твору (доц. Кульчицька О.О.),
 • Проблеми ідіостилю у сучасній лінгвістиці (ст. викл. Мінцис Е.Є.)

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ:

 • Навчання писемної компетенції учнів на уроках англійської мови (керівник – доц. Пилячик Н.Є.)
 • Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів (керівник – доц. Іванотчак Н.І.)
 • Науково-практичні питання формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (керівник – доц. Романишин І.М.)