Сабадаш Діана Володимирівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

Scopus

WoS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2014).
Вчене звання доцента: 2019 рік.
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, когнітивна прагматика, термінознавство, перекладознавство, методика викладання англійської мови, CLIL.
Додаткова інформація: автор понад 30 наукових та навчально- методичних праць.
Викладач здійснює керівництво курсовими, магістерськими роботами та педагогічною практикою студентів, а також науковим гуртком «Когнітивна прагматика у контексті сучасних лінгвістичних досліджень». Проблематика наукових досліджень входить до кола питань, які досліджуються на кафедрі англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у межах держбюджетної комплексної наукової теми Міністерства освіти і науки України “Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу” (номер державної реєстрації 0123U100259).
У 2015 році Д. В. Сабадаш була членом редакційної колегії збірника наукових праць, який містить статті учасників ІІ Міжнародної наукової конференції Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015). У 2020 році входила до оргкомітету V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів та студентів “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” (ELLIC 2020), присвяченій 45- річчю факультету іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ). Брала участь у
проведенні секційного засідання всеукраїнської студентської конференції (ELLIC 2022).
Викладач є/була з 2018 по 2023 рр. членом громадських організацій:
– TESOL International Association (since 2022) (TESOL Member ID: 313856);
– International Exchange Alumni network (since 2021);
– IIE Network (2021-2022);
– All-Ukrainian Association of Teachers of Foreign Languages (ATFL UKRAINE) (2019-2022);
– NGO “Sustainable Development Landmarks” (since 2019);
– NGO “Centre for communication research” (since 2019).

Основні стажування (2018-2023 рр.):
1. Взяла участь у семінарі-тренінгу “Планування і розробка курсів: підвищення академічної культури та попередження порушення академічної доброчесності” проведеного на факультеті іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 22 березня 2019 року в рамках проекту “Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності” за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IREX (Сертифікат)
2. Успішно пройшла п’яти тижневий курс “Very Verified: A Course on Media Literacy”, який розроблений як частина проекту “Learn to Discern-Education” (L2D-E) організованого спільно Посольствами Сполучених Штатів і Великої Британії у Києві та впровадженого IREX за сприяння Міністерства освіти та науки України (2019 р.) (Сертифікат)
3. Участь у стажуванні на тему «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та методик навчання англійської
мови у закладі вищої освіти з орієнтацією на освітні стандарти європейських країн», яке відбувалося з "22" жовтня 2019 року по "05" грудня 2019 року (загальним обсягом 6 кредитів ECTS) у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. (Індивідуальний план стажування, направлення) (Програма)
4. Участь у освітній програмі Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education SVNC.TK.199 організованій University of Tartu (registry code 74001073, number of the notice of economic activities 169617), що тривала з 18 May 2020 до 31 December 2020 (загалом 78 hours (3 ECTS credit points)) та була втілена Narva College та профінансована Erasmus+ programme of the European Union. (Сертифікат No. 14920-20 і додаток до сертифіката)
5. Участь у освітній програмі Media Literacy course design SVNC.TK.215 організованій University of Tartu (registry code 74001073, number of the notice of economic activities 169617), яка тривала з 30 November 2020 до 27 February 2021 (загалом 52 hours (2 ECTS credit points)) та була втілена Narva College та профінансована Erasmus+ programme of the European Union. (Сертифікат No. 05527-21)
6. Проходження стажування за темою 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Teaching 4 skills Online» тривалістю 30 академічних годин та організованого і проведеного TESOL-Ukraine and Public Affairs Section за підтримки U.S. Embassy in Ukraine (Сертифікат № 15.01.- 26.02.2021 – 87)
7. Проходження стажування за темою 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Social and Emotional Learning» тривалістю 15 академічних годин та організованого і проведеного TESOL-Ukraine and Public Affairs Section за підтримки U.S. Embassy in Ukraine (Сертифікат № 24.02.-26.02.2021 – 87)
8. Участь у пілотній менторській програмі для викладачів закладів вищої освіти: «Новий інструмент – нові можливості: знайомство з Altspace VR», яка відбувалася з 6 квітня по 31 травня 2021 року загальним обсягом 25 годин та була організована Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки Посольств США та Великої Британії та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. (Сертифікат №L2D-VR-06)
9. Участь у програмі International Visitor Leadership Program (IVLP), яка була профінансована Державним бюро з питань освіти та культури Департаменту США і організована Інститутом міжнародної освіти та відбувалося у Сполучених Штатах Америки з 4 жовтня по 22 жовтня 2021 року (тривалість 16 год. 25 хв. зазначена у програмі проєкту С.14-16) за темою: «21st Century Change Makers: American Language and Multicultural Diversity». (Програма, сертифікат)
10. Участь у програмі International Visitor Leadership Program (IVLP), яка була профінансована Державним бюро з питань освіти та культури Департаменту США і організована Інститутом міжнародної освіти та відбувалося у Сполучених Штатах Америки з 21 березня по 1 квітня 2022 року (тривалість 31 год. зазначена у програмі проєкту С.14-16) за темою: «21st Century Change Makers: American Language and Multicultural Diversity». (Програма, сертифікат)
11. Успішно пройшла 5 тижневий курс “TECH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP” (тривалість – 10 годин) організований CEO,
SoftServe, Inc. (липень 7 – серпень 4, 2022, Львів, Україна) (Сертифікат TM No2022/00481)
12. Успішно пройшла програму підвищення кваліфікації працівників вищої освіти організовану Genesis і Product IT Foundation for Education та акредитована інтегрувати курс “Створення та розвиток ІТ-продуктів” у своєму закладі вищої освіти. Тривалість підвищення кваліфікації – з 13 до 24 лютого 2023 (2 кредити ЄКТС). (Сертифікат №135/02-2023)
13. Участь у освітньому вебінарі модерованому University of Tartu (registry code 74001073, number of the notice of economic activities 169617) 03.05.2023 тривалістю 4 hours (0.25 ECTS), що проводився Narva College continuing education programme на тему "Sharing EU Multilingual Education Policymaking Practices in Ukraine" (SVNC.TK.326). (Сертифікат №T-08298-23)
14. Успішно пройшла підвищення кваліфікації в період з 09 по 16 лютого 2023 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за програмою підвищення кваліфікації Проєктно-освітнього центру «Агенти змін» на тему: «Ключові елементи формування проєктної заявки» в обсязі 1 кредит ЄКТС. (Свідоцтво № СА23 №00005)
15. Участь у MULTIED Study Visit “Estonia as Education Nation” до Narva College of the University of Tartu, який профінансований ERASMUS+ і є частиною проєкту KA2 Capacity Building Erasmus Programme та відбувся з 22 по 26 травня 2023 року (40 годин/1,5 ECTS). (Сертифікат)
Участь у проєктах:
Керівник академічної групи проекту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – національне розгортання: English for Media Literacy”, що виконувався ГО “Центр дослідження комунікації” та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в рамках субгранту Ради

міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX (Грантова угода № FY21- L2D-Ed-FAA-IFR від 26 жовтня 2020 року) за підтримки Посольств США та Великої Британії та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.
Участь у міжнародному проекті Erasmus+ “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration” (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2- CBHE-JP).

Участь у конференціях

У період з 2015 по 2019 роки взяла участь у 5 міжнародних наукових конференціях:

 1. IV Міжнародна науково-практична заочна конференція “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2015).
 2. ІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)” (Івано-Франківськ, 2015).
 3. International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research” (Lublin, Republic Poland, 20-21 October 2017).
 4. International scientific practical conference “Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches” (Tbilisi, Georgia, 27-28 April 2018).
 5. International Conference “Teaching foreign languages in Ukraine and beyond: best practices and challenges” (Ivano-Frankivsk City, Ukraine, 21-22 March 2019);

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:“Концептуальна і мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963).

Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій. Основні публікації за 2018 – 2023 рр.:

 1. Сабадаш Д., Луканюк В. Концепт DEMOCRACY у промовах світових лідерів у контексті Російсько-Української війни. Прийнято до публікації у “Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика”. Випуск 2(34). 2023 р. (Очікується). Фахове видання
 2. Сабадаш Д., Павлів Л. Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект). Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 31, том 2, 2020. – С. 229-234. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213974. Фахове видання
 3.  Bystrov Y., Sabadash D. The writer’s pragmatic aims attainment in Doris Lessing’s To Room Nineteen: A cognitive linguistics view.
  TopicsinLinguistics. – 20(1). SCIENDO, 2019. – P. 41-53. фахове видання Scopus, Web of Science
 4. Сабадаш Д. В., Кабаль Х. Ю. Особливості актуалізації концепту MEDICINE у романі Луїс Елдріч “LOVE MEDICINE” Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. №38. – Том 2. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – С. 122-125. фахове видання
 5. Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д. Моделювання фреймової структури концепту STRONG MEDICINE (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “StrongMedicine”) Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германська та міжкультурна комунікація. Випуск 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019 р. – С. 77-82. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v38/part_2/Filologi38_2.pdf фахове видання

Участь у конференціях:

1. The specifics of metaphoric interpretation of the term-concept medication (on the material of the novel “Strong medicine” by Arthur Hailey) Друк. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings. Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. – P. 199-202.
2. Adapting published teaching/learning materials for the EFL classroom by means of the authentic onesДрук. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР. – С. 250-253.
3. Моделювання фреймової структури концепту STRONG MEDICINE (на матеріалі лексикографічних джерел та роману Артура Хейлі “Strong Medicine”) / Сабадаш Д.В., Глеб Т.Д./ Програма І Всеукраїнської науково- практичної конференції «Лінгвістичні обрії XXI сторіччя», Херсон, 25–26 червня 2019 р. URL: https://cutt.ly/NNvIiSh
4. 2022 Virtual TESOL Convention & English Language EXPO Pittsburgh, PA, USA 22-25 March 2022 (Hybrid).
5. Building students’ stress resilience in the wartime EFL classroom. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн- конференції (Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 19-20 травня 2022 р.) / Упор. Т. Качак. Івано-Франківськ, 2022. – С. 53-56;
6. CLIL PROSPECTS WITHIN THE CONTEXT OF THE WARTIME TERTIARY EDUCATION. The 5th International Conference on Scientific Research. V. HAGIA SOPHIA. Editors: Prof. Dr. Oktay AYDOĞDU, Zhandos Alimgereyev. Istanbul, 17-18 October, 2022. P. 181-184. ISBN: 978-625-8246-41-4. URL: https://www.bingol.edu.tr/documents/tam%20metin(20).pdf
7. TESOL 2023 International Convention & English Language Expo (virtual), 3-4 April 2023.
8. PROS AND CONS OF USING DIGITALIZATION IN THE INTRODUCTION OF VAK LEARNING INTO THE TERTIARY EDUCATION.
Scientific research group: Sabadash D., Baziv M., Lukaniuk V., Savchuk A. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 28, 2023. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. P. 71-73. ISBN 979-8-88955-781-4; DOI 10.36074/scientia-28.04.2023. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/28.04.2023
9. CAPABILITIES OF CLOUD COMPUTING TEACHING IN APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TERTIARY LEVEL. Scientific research group: Sabadash D., Melinyshyn O., Oliinyk B., Petriv L. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, May 19, 2023. Berlin, Federal Republic of Germany: European Scientific Platform. P. 95-98. ISBN 979-8-88955-778-4; DOI 10.36074/scientia-19.05.2023. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/19.05.2023
10. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING FLIPPED CLASSROOM TO FACILITATE CONCEPT “GLOCAL” IN TERTIARY
EDUCATION. Scientific research group: Sabadash D., Drechevych R., Kakapych T., Rudyk Yu. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends:Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings ofthe V International Scientific and Practical Conference, Oxford, June 23, 2023. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. P. 195-198.
ISBN978-617-8126-19-3, ISBN978-1-8380555-6-1(PDF). DOI: https://doi.org/10.36074/logos-23.06.2023, DOI: https://doi.org/10.36074/logos-23.06.2023.52.

Навчально-методичні посібники:
1. Сабадаш Д. Guide to the Best American Humorous Short Stories (G. P. Morris, E. A. Poe, C. M. S. Kirkland, E. Leslie, G. W. Curtis, E. E. Hale and O. W. Holmes) Навчальний посібник для студентів 3 курсу. Івано-Франківськ:Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

2. Сабадаш Д. Guide to Arthur Hailey’s “The Final Diagnosis” Навчальний посібник для студентів 3-4 курсів. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2019. 60 с.

3. Toolkit in the EFL Classroom N. Goshylyk, V. Goshylyk, I. Malyshivska, T. Marchuk, D. Sabadash, U. Tykha. Ivano-Frankivsk, 2021. 164 p.
URL: https://kaf.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/89/2021/02/Media-Literacy-Toolkit-in-the-EFL-Classroom.pdf

4. Glossary of Media Literacy Terms / Ed. by N. Goshylyk, V. Goshylyk, I. Malyshivska, T. Marchuk, D. Sabadash, U. Tykha. Electronic Edition. Ivano-Frankivsk, 2021. 72 p. URL: https://kaf.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/89/2021/03/Glossary-of-Media-Literacy-Terms.pdf

5. The curriculum for teaching English through Media Literacy. Edited by N. Goshylyk, D. Sabadash, I. Zadorozhna and V. Goshylyk. Electronic resource. 422 p. URL: https://cutt.ly/62O06Ta

“Методика предметно-мовного інтегрованого навчання” (магістри 1 курс, 1 семестр),
“Технології викладання фахових дисциплін” (магістри 1 курс, 2 семестр),
“Методика навчання основної іноземної мови: робота із навчальними матеріалами” (бакалаври 3 курс, 2 семестр),
“Практична фонетика основної іноземної мови” (бакалаври 1 курс, 1 семестр),
“Практичний курс англійської мови” (бакалаври 2, 3 курс),

Самостійна робота:

С.Р. з Методики предметно-мовного інтегрованого навчання

С.Р. з Технології викладання фахових дисциплін

Консультації:
понеділок 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум.к.)
п’ятниця 14:50 – 16:10 (онлайн: diana.sabadash@pnu.edu.ua; zoom; Viber group)