Оновлені навчальні дисципліни за проєктом MultiEd

 

Бізнес комунікація –  Business CommunicationP12_Bussiness Communication (BA)

Друга іноземна мова (англійська)   –  Second Foreign Language  (English)  – P12_SFL-English (BA)

Сучасні лінгвістичні теорії  – Contemporary Linguistic Theories  – P12_Contem. Linguistic Theories (MA)

Стилістика Stylistics       P12_Stylistics (BA)

Теоретична граматика  – Theoretical Grammar         P12_Theoretical Grammar (BA)

Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземних  мов  –  ICT in  Teaching Foreign Languages updated    P12_ICT in Teaching Foreign Lang. (BA)pdf

Основна іноземна мова (англійська)First Foreign Language Practice (English)          P12_First Foreign Lang. Practice (BA)

Міжкультурна комунікація  – Intercultural Communication         P12_Intercultural Communication (BA)

Еколінгвістика  – Ecolinguistics          P12_Ecolinguistics (MA)

Переклад комп’ютерної термінологіїIT Terminology Translation           P12_IT Terminology Translation (BA)

Лексикологія  – Lexicology            P12_Lexicology (BA)