Моніторинг якості освітніх послуг

Результати опитувань здобувачів вищої освіти за ОП «Англійська мова і література»

 1. Якість викладання за освітньою програмою

Зведені дані за дисциплінами

 

 

 

2. Якість освітньої програми «Англійська мова і література»

 

3. Формування індивідуальної освітньої траєкторії та навантаження здобувачів