Магістерські роботи

ГРАФІК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 

Вересень визначення теми
Жовтень-лютий написання першого (теоретичного розділу). Здати перший розділ керівнику необхідно до 15.02.
Початок березня захист першого розділу роботи
Березень-квітень написання одного підрозділу основного розділу і підготовка по ньому виступу на студентській науковій конференції
Травень-червень завершення написання другого розділу роботи. Здати другий розділ керівнику необхідно до 30 червня
Червень-серпень редагування і повне завершення обох розділів роботи, підготовка публікацій 
Кінець вересня – початок жовтня захист другого (практичного) розділу роботи
Жовтень-листопад  написання вступу і висновків, формування списку використаної літератури та оформлення роботи
Листопад Перевірка магістерської роботи на плагіат
Грудень захист магістерської роботи

Шкала оцінювання магістерських робіт завантажити