Обов’язкові ОК

Перший (бакалаврський) рівень Спеціальність 014.021 «Середня освіта. Мова та  зарубіжна література (англійська)»
Освітня програма «Середня освіта (англійська мова і література)»

1 Вступ до спеціальності_СОА
2  Історія України СОА
3 Історія української і зарубіжної культури СОА
4 Українська мова за професійним спрямуванням СОА
5 Філософія СОА
6 Вступ до мовознавства СОА
7 Латинська мова ОП СОА
8 Історія мови СОА
9 Лексикологія СОА
10 Політологія СОА
11 Інформаційні технології (в галузі) СОА
12 Країнознавство СОА
13 Література країни, мова якої вивчається СОА
14 Лінгвокраїнознавство СОА
15 Психологія СОА
16 Педагогіка СОА
17 Основна інземна мова  СОА
Основна іноземна мова  1 курс СОА
Основна іноземна мова  2 курс СОА
Основна іноземна мова  3 курс СОА
Основна іноземна мова 4 курс СОА
18 Методика навчання іноземної і культури СОА 2 курс
Методика навчання іноземної мови і культури СОА 3 курс
Методика навчання іноземної мови і культури  СОА  4 курс
19  Теоретична фонетика СОА
20 Теоретична граматика СОА
21 Теорія і практика перекладу СОА
22  Програма_Навчальна практика І СОА
23 Програма_Навчальна практика ІІ СОА
24 Програма_Виробнича практика І СОА
25 Курсова робота з методики навчання основної іноземної мови СОА
26 Атестація з основна іноземна мова  СОА
27 Література Англії та США ХХ ст. СОА
28 Стилістика_СОА
29 Практична граматика СОА
30 Поглиблений курс граматики англійської мови СОА
31 Вступний курс ДІМ (німецька) СОА
32 Вступний курс ДІМ (французька) СОА
33 Друга іноземна мова  (німецька)  СОА
34 Друга іноземна мова (французька) СОА
35  Навчання лексики та граматики в контексті
36 Основи англійської пунктуації_СОА
37 Написання есе_СОА
37  Навчання аудіювання засобами аудіокниги СОА
38 Публічне мовлення СОА
39 Мовне тестування й оцiнювання_СОА
40 Основи медіаосвіти СОА
41 Літературна казка Великої Британії СОА
42 Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови СОА
43 Вступ до предметно-мовного інтегрованого навчання СОА
44 Соціально-емоційне навчання і викладання ІМ СОА
45 Тайм-менеджмент СОА
46 WEB-маркетинг SMM СОА
47 Бізнес комунікація СОА
48 Вікова психологія СОА
49 Вікова фізіологія СОА