Лісовська Інна Володимирівна

 

асистент

ORCID

Google Scholar

WoS

 

Персональна інформаціяДіяльністьОсновні публікаціїКонтакти

Посада:

асистент кафедри англійської філології.

Освіта:

У 2002-2007 рр. навчалась на факультеті іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

З жовтня 2020 р. працює асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Стажування:

Херсонський державний університет, стажування за програмою «Актуальні проблеми англійської філології та застосування сучасних методів навчання у викладанні практичних та теоретичних дисциплін у закладі вищої освіти» (1 травня – 15 червня 2023 року). Загальний обсяг: 180 год. (6 кредитів ЄКТС)

 

Основна іноземна мова (1-й курс, спеціальність «Мова та література (англійська)»).

Друга іноземна мова (англійська, 2-й курс).

Практична граматика (1-й курс).

Консультації:

понеділок 13.20 – 14.40

п’ятниця 13.20 – 14.40

Zoom

Лісовська І.В. Засоби вираження гротескних образів у романі Олдоса Гакслі «Жовтий Кром» та повісті Миколи Хвильового «Санаторійна зона». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст: зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. Луцьк, 2010. Вип. 11.– С. 164–172.

Лісовська І.В. Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі «Хоровод блазнів» та повісті Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо…». Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). / відп.ред. І.В. Сабодош /. Ужгород, 2011. Вип. 16. С. 174–177.

Лісовська І.В. Гротескно-іронічна інтерпретація процесу механізації у романістиці О. Гакслі та українській прозі початку хх століття. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей /відп. ред. В. Г. Матвіїшин /. Івано-Франківськ, 2012. Вип. II. С. 67–72.

Лісовська І.В. Анімалізація – діючий прийом створення комічних образів у прозі О. Гакслі та романі В. Винниченка Сонячна машина. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2012. Вип.27. С. 204–206.