Програма комплексного державного екзамену з основної іноземної мови та методики її навчання

Вимоги до державної атестації з англійської мови і методики її викладання за освітнім рівнем “Бакалавр” завантажити

Вимоги до державної атестації з китайської мови як другої іноземної за освітнім рівнем «Бакалавр» завантажити