ELLIC 2021

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2021), яка відбулася 7 жовтня 2021 р. на факультеті іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
До збірника увійшли дослідження з семантики, когнітивної лінгвістики, стилістики, літературознавства, перекладознавства, зіставного мовознавства, міжкультурної комунікації.
Збірник адресовано фахівцям у галузі гуманітарних наук.

 

Збірник матеріалів конференції ELLIC_2021 завантажити