Михайлюк Любов Василівна

 

 

старший викладач

ORCID

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1982 році закінчила факультет іноземних мов Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. Василя Стефаника.
З 6 листопада 1990 року працює на кафедрі англійської філології.
З 1991 до 1995 року навчалася в заочній аспірантурі при Київському державному лінгвістичному університеті.
Наукові інтереси:
Автор наукових статей з проблем регіоналістики в сучасному мовознавстві, зокрема семантичної структури слів північноамериканського ареалу англійської мови, актуальних проблем з методики викладання іноземних мов та науково-методичних посібників з методики викладання англійської мови.
Стажування:
– Пройшла наукове стажування на тему «Сучасні підходи до викладання англійської мови та філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах» з 1 березня по 6 травня 2022 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС) на кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови, факультету іноземних мов, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Довідка № 61-33 від 06.05.2022 р.
– Пройшла он-лайн тренінг від Dinternal Education (0,07 кредиту ЄКТС), 21.12.2021
– Успішно завершила курс University Teaching, the University of Hong-Kong, Coursera Course Certificate 05.10.2020 р.

Додаткова інформація:
– Обрана незалежним експертом рукописів підручників з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів по лінії інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
– Бере постійну участь в роботі журі Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови III-IV етапів.
Відзнаки і нагороди:
Грамота Іван-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2022 р.)

Грамота Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (2023 р.)

  • Effective Approaches to Teaching Listening. Комунікація в сучасному соціумі : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 2018. С. 63-64
  •  Teaching English to Children: a Topic Based Approach. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики», 21-22 березня 2019, Івано-Франківськ, 2019. С. 199-202
  • Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів 4-5 курсів спеціальність «Англійська мова і література». Івано-Франківськ, 2019. 32 с.
  •  Навчальний посібник з методики викладання основної іноземної мови для студентів 4 курсу, спеціальність «Англійська мова і література». Івано-Франківськ, 2021. 32 с.
  • To the Problem of Learners’ Motivation. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2022). Івано-Франківськ. 2022. С. 147.
  • Н. Пилячик, О. Троценко, Л. Михайлюк. Асоціативний потенціал концепту жінка в англомовному та україномовному пісенному дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 55, том 2, категорія Б, С. 172-178.

Викладає навчальні дисципліни:

Викладає навчальні дисципліни:
– Методика викладання англійської мови (IV  курс, спеціальність «Мова і література
(англійська)»):

Семінари;

Література;

Глосарій.

Навчально-методичний посібник з педагогічної практики.

Навчальний посібник з методики викладання основної іноземної мови.

– Практичний курс англійської мови (IV курс, спеціальність «Мова і література (англійська)»).
– Практичний курс англійської мови (V  курс – магістри, спеціальність «Мова і література (англійська)»).

самостійна робота ОІМ (4 курс) завантажити

Консультації:
четвер 17.00 -18.00 (онлайн Google meet)