Аспірантура

Дослідження здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти виконуються відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у межах держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України «Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу» (номер державної реєстрації 0123U100259).

Правила вступу до аспірантури