Соловйова Тетяна Олександрівна

доктор філософії (PhD),

доцент

ORCID

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

СОЛОВЙОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент кафедри англійської мови

доктор філософії (PhD)

 

Освіта:

У 2013 році закінчила ДВНЗ «Криворізький національний університет» й отримала ступінь магістра за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2022 році закінчила аспірантуру в Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 035 Філологія 03 Гуманітарні науки; ступінь освіти: Доктор філософії. Захистила дисертацію на тему «Типологія та прагматика прецедентних феноменів в українськомовному політичному дискурсі 2014-2019 рр.» (рішення спеціалізованої вченої ради від 29.08.2022 р.).

2021 р. академічна мобільність PhD у Гранадському університеті (м. Гранада, Іспанія)

Досвід роботи:

2013-2018 вчитель англійської мови, української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах

2021-2022 асистент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Наукові інтереси: політична лінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, прецедентні феномени, політичний дискурс

Стажування:
1.  Курс підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за програмою всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації Центра українсько-європейського наукового співробітництва і Полтавського державного аграрного університету (комплексного підвищення кваліфікації) тривалістю 180 годин (6 кредит ECTS), яке відбувалося з 29 травня 2023 року по 09 липня 2023 року за темою: «Тайм-менеджмент – мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника».
2.  Курс підготовки інструкторів «Навчання з попередження ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами» (EORE) у відповідності до вимог Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», національного / Міжнародного стандартів протимінної діяльності (IMAS) (червень 2022р.).
 1. Соловйова Т. О. Модифікаційні процеси в семантично-аксіологічній структурі політичних прецедентних феноменів сучасного українськомовного дискурсу. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Budapest, 2021. Is. 261. P. 32–35. p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996. URL : https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2022/01/hum_ix_261_48_compressed.pdf#page=32
 2. Соловйова Т. О. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2018. Вип. 18. С. 75–88. ISSN 2305-3852. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2129 Фахове видання
 3. Соловйова Т. О. Прецедентні ергоніми в українськомовному політичному дискурсі постреволюційного періоду. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71) № 6. С. 48–52. ISSN 2710-4656 (Print); ISSN 2710-4664 (Online). URL : https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/6_2021/part_1/9.pdf Фахове видання
 4. Соловйова Т. О. Прецедентні топоніми та хрононіми в сучасному політичному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 20. С. 18–23. ISSN 2663-4880 (Print); ISSN 2663-4899 (Online). URL : http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/20/part_2/20-2_2021.pdf#page=18 Фахове видання
 5. Соловйова Т. О. Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського). Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. Вип. 19. С. 109–128. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2326
 6. Соловйова Т. Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського). Філологічний часопис : науковий журнал. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 2 (14). С. 93–99. URL : http://fch.udpu.edu.ua/article/view/192285
 7. Соловйова Т. О. Особливості жанрової парадигматики сучасного українського політичного дискурсу. Мова та культурау просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації : матеріали конференції. Київ, 2020. С. 98–100. ISBN 978-617-7832-39-2
 8. Соловйова Т. О. Аксіологічна функція гасел політичних сил президентської виборчої кампанії 2019 року в Україні. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : матеріали конференції : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2020. С. 140–143. URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5408/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%9E.%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
 9. Soloviova T. The features of the learning of political linguistics at higher education institutions. International Conference “History, Theory and Methodology of Teaching”. Освітній вимір. Кривий Ріг, 2020. Вип. 3 (55). С. 217–232. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/ped/issue/view/122). Фахове видання
 10. Соловйова Т. О. Політичні ярлики у прецедентному тезаурусі українськомовного політичного дискурсу. Folium. 2023. №2. С. 66-71. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.10 Фахове видання 
 11. Соловйова Т. О. Часова характеристика сучасних прецедентних феноменів. Тайм-менеджмент – мистецтво управляти часом науково-педагогічного працівника : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 29 травня – 9 липня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 206-209.

Основна іноземна мова (англійська) (1 курс, денне відділення)

Практична граматика (1 курс, денне відділення)

Друга іноземна мова (1 курс, денне відділення)
Основи політичної лінгвістики (4 курс, заочне відділення)
Іноземна мова (1 курс аспірантури, денне відділення)

Консультації:

Вт 14:10 (ауд. 209) (за попередньою домовленістю)
Пт 15:00 (Zoom – покликання у розкладі) (за попередньою домовленістю)