Малишівська Ірина Василівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

SCOPUS

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2014).
Наукове звання: доцент.
Наукові інтереси: компаративістика, теорія інтертекстуальності, теорія інтермедіальності, методика викладання англійської мови

Додаткова інформація:
Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць. Здійснює керівництво написанням магістерських робіт.

Членство у громадських організаціях: 
1. Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)
2. Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:
“Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри дискурсу англійської мови” (номер державної реєстрації 0123U100259).

Стажування та участь у проєктах:

 1. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка з 22 жовтня по 5 грудня 2019 року (180 годин – 6 кредитів ЄКТС)
 2. он-лайн курс «The Modern and the Postmodern 1,2» (Wesleyan University) на основі навчальної платформи Coursera (25.03.2020-4.06.2020)
 3. он-лайн курси «Teach English Now! Teaching Language Online», «Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition», «Teach English Now! Foundational Principles» (Arizona State University) на основі навчальної платформи Coursera (24.03.2020-7.04.2020)
 4. он-лайн курс Google Digital Tools for Education (5.09.2022-25.09.2022)
 5. міжнародний проєкт “Learn to Discern in Education” (IREX), 2020

 

 

 1. Малишівська І. В. Інтертекстуальний підхід до тлумачення екзистенціалістських текстів / І. В. Малишівська // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2018. – С. 87-91.11.
 2. Малишівська І. В., Троценко О. Я. Екзистенціалістська модель дійсності у творах українських письменників початку ХХ століття / І. В. Малишівська // Прикарпатський вісник НТШ. Слово – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48) С.222-231. 
 3. Іванків О. О., Малишівська І. В., Кульчицька О. О. Соціолінгвістичні особливості англійської мови інтернет-простору (на матеріалі дискурсу соціальної платформи Фейсбук). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7 (75), жовтень. С. 60–64. DOI:10.25264/2519-2558-2019-7(75)-60-64  
 4. Малишівська І. В., Майковська Н. В. Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юєна «Амстердам». Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. 2020. Вип 31, том 2. С.139-147 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/31.213864
 5. Кривень, О., Малишівська , І. (2020) «Візуальний діалект у романі С. Е. Гінтон «Аутсайдери».  ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН.  DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.01
 6. Bystrov, Y., Bilyk, O., Ivanotchak, N., Malyshivska, I., & Pyliachyk, N. (2023). Visual, Auditory, and Verbal Modes of the Metaphor: A Case Study of the Miniseries" Chernobyl". Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 47(1), 109-120.
 7. Bilyk, O. I., Ivanotchak, N. I., Malyshivska, I. V., & Pyliachyk, N. Y. (2023). THE CONCEPT OF CHORNOBYL IN A MULTIMODAL FRAMEWORK КОНЦЕПТ ЧОРНОБИЛЬ У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ВИМІРІ. ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 21, 75.
 8. Bilyk, O., Malyshivska, I., & Pyliachyk, N. (2023). Ways of Engaging First-Year Students in Discussions Through Small Group Work. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 10(1), 76-86.
 9.  Боднар О.В. , Малишівська І. В. (2023). Література та кіно: “Never Let Me Go” Кадзуо Ішіґуро як приклад інтермедіального перекодування. FOLIUM, 1, 18-25.

Інші публікації

 1. Малишівська І. В. Практикум з аналітичного читання за романом С. Хінтон “The Outsiders” для студентів І-ІІІ курсів [Електронний ресурс] / І. В. Малишівська. – 2018. – 50 с.
 2. Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Артиш О. О., Малишівська І. В. Івано-Франківськ, 2018. – 33 с.
 3. Listening Comprehension: Careers (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Артиш О. О., Малишівська І. В. Івано-Франківськ, 2018. – 65 с.

ОІМ 3 курс,

Теорія інтермедіальнсті: література і кінематограф

Самостійна робота

Вимоги до екзамену

Зразок екзаменаційного білета

Критерії оцінювання 

самостійна робота з ОІМ 2 курс

Практична граматика (ПГ)

Консультації:
середа 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум.к.)
четвер 14:50 – 16:10
(онлайн zoom)

Meeting ID: 808 680 3337, Passcode: 7JU8Ws)