Заграновська Олена Іллівна

 

асистент

ORCID

Google Scholar

WoS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Рік закінчення ВНЗ: 2000

 Спеціальність: англійська мова та література

Навчальний заклад: Прикарпатський національний університет ім.В. Стефаника

Посада: асистент кафедри англійської філології

Підвищення кваліфікації, проходження стажування:

кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, з "22" лютого 2022 року по "22" квітня 2022 року, № 45-33

Участь у міні онлайн –конференції: National Geographic Learning Online Mini Conference, 15th October, 2020, сертифікат

Участь у вебінарах Dinternal Education, 25, 27, 31 серпня, 2 вересня, 2020.

Статті (в журналах категорії Б):
1. Заграновська О.І. Способи застосування та роль мовленнєвих актів співчуття в сучасному англійському мовленні.Студентські наукові записки. Серія « Філологічна». Видавництво Національного Університету « Острозька Академія», Острог, 2018. С.72-75.
2.  Заграновська О.І. Вживання ідіоматичних виразів на позначення почуття любові в сучасному англійському мовленні). Наукові записки. Серія « Філологія». Випуск 5(73). Видавництво Національного Університету « Острозька Академія», м. Острог, 2019. С.3-6.
3. Заграновська О.І., Ловчук Ю.Ю. Типи іллокутивних актів та способи їх реалізації в сучасному англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологія”. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип.13(81) С.3-6.
DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2022-13(81)-3-6

Тези конференцій:
1. Заграновська О.І. Експресивні мовленнєві акти в контексті комунікації. Збірник наукових матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el–conf.com.ua,м. Вінниця,  2018 рік.С.61-64
2. Заграновська О.І. Комісивні мовленнєві акти в контексті комунікації( на матеріалі сучасного англійського мовлення ). Електронний збірник XXVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», м. Вінниця, 2019 рік.С.27-30.
3. Заграновська О.І. Особливості вживання мовленнєвих актів невдоволення в сучасному англійському мовленні. Збірник наукових матеріалів XХХІХ Міжнародної інтернет —конференції «СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ НАУКИ»,el–conf.com.ua,м. Вінниця,  2020 рік.С.29-32.
4. Заграновська О.І. Засоби вираження перформативних мовленнєвих актів в сучасному англійському мовленні . Збірник наукових матеріалів XIV міжнародної інтернет- конференції" innovation in science and technology", Сша, Бостон, 26-26 січня 2021,
el–conf.com.uС.69-71.
5. Заграновська О.І. Особливості вживання іллокутивних мовленнєвих актів в сучасному англійському дискурсі.Збірник наукових матеріалів LXXVIII Міжнародної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки в умовах пандемії», 18 січня, 2022р., м.
Київ.
6. Заграновська О.І. Особливості вживання іллокутивних мовленнєвих актів в сучасному англійському дискурсі. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С.23-24

Методичні посібники:

1. Практикум для формування комунікативної компетентностей  студентів (на основі серіалу “Юний Шелдон”) Student’s Book

2.Практикум для формування комунікативної компетентностей студентів (на основі серіалу “Юний Шелдон”) Teacher’s Book

Основна іноземна мова:

– II курс, спеціальність “Мова та література ( англійська )’,

– III курс, заочне відділення, спеціальність “Мова та література (англійська)”;

– IV курс, заочне відділення , спеціальність “Мова та література (англійська)”;

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” 1 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

Практична граматика

– I , II курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”;

Консультації:

Вівторок 14:50-16:10 (ауд. 210 гум.к.)
Четвер 14:50-16:10
(онлайн скап : https://join.skype.com/LH0OUvU560v5)