Ікалюк Леся Михайлівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

Scopus

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

1994 р. – закінчила школу-ліцей №23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника з золотою медаллю.

1994–1999 рр. – навчалася на факультеті романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1999 р. – отримала диплом магістра з відзнакою.

2005 р. – закінчила аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

2010 р. – захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету дисертацію “Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: структурний і функціонально-семантичний аспекти” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., професор Михайленко В.В.)

Працевлаштування:

вересень 1999 – понині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  факультет іноземних мов, кафедра англійської філології. З 2011 р. – доцент кафедри англійської філології.

листопад 2003 – понині – Перша Івано-Франківська державна нотаріальна контора, позаштатний перекладач з англійської мови на українську та з української мови на англійську.

вересень 2003 – червень 2004 – СП ТзОВ „Ріва-Дизайн”, перекладач (сумісник).

квітень 2010 – понині – приватний підприємець (послуги перекладача, позашкільна освіта)

травень 2015 – понині – співзасновник освітнього центру “YOLO”

лютий 2018 – понині – голова правління ГО «Освітній простір – ІФ»

Наукове стажування:

27 березня – 7 травня 2023 р. – Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи», Центр українсько-європейського наукового співробітництва при Львівському національному університеті імені Івана Франка (6 кредитів ECTS)

Наукове керівництво та консультування. Здійснює наукове керівництво аспірантами зі спеціальності 035 Філологія, студентами з написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. За час роботи в університеті підготувала чотирьох переможців та призерів ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (2002-2008), призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2010, 2013, 2016).

Міжнародні проекти. Участь у спільному міжнародному проекті “Теорія і практика міжкультурної комунікації” в рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ягеллонським університетом (Краків, Республіка Польща).

Член благодійної організації  “Українське Фулбрайтівське коло”.

Екзаменатор TELC (з 2016), PTE General (з 2017)

Автор понад 80 наукових праць та навчальних посібників з актуальних проблем англійської філології та методики викладання англійської мови.

 

  • Ікалюк Л. М., Рарик О. В. Стилістичні засоби вираження комічного в англомовному кіно-дискурсі та їх переклад українською мовою (на матеріалі комедії «Spy») / Л.М. Ікалюк, О. В. Рарик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Випуск 5. – Херсон : 2018.
  • Ікалюк Л. М., Катерняк О. Г. Алюзія як засіб реалізації категорії інтертекстуальності в романі Дена Брауна «Код Да Вінчі». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич:
    Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 26. Том 1. с. 99-105.
  • Ковбаско Ю. Г., Ікалюк Л.М. Socio-Psycholinguistic Features of ‘till’/‘until’ Functioning in Present-Day English (Corpus-Based and Corpus-Driven Research). PSYCHOLINGUISTICS, 30(2), Pereiaslav- Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/1225

Навчальео-методичні посібники:

Ковбаско Ю. Г., Ікалюк Л. М. A Companion to the History of the English Language: навчально-методичний посібни. Івано-Франківськ, 2022. 38 с.

Історія англійської мови (3 курс)

Основна іноземна мова (4 курс)

Міжнародні іспити з англійської мови (1 курс магістрів)

Програмові вимоги до іспиту з історії англійської мови

Зразок екзаменаційного білета

Глосарій

Самостійна робота:

самостійна робота ОІМ (4 курс) завантажити

Консультації:

понеділок 14:50-16:10 (ауд. 209 гум.к.)
четвер 14:50-16:10 (онлайн zoom