Опис освітньо-професійної програми “Середня освіта (англійська мова і література)”

Гарант ОПП

Романишин Ігор Михайлович

Звернутися до гаранта

Пропозиції та зауваження за освітньо-професійною програмою надсиладти за адресою ihor.romanyshyn@pnu.edu.ua

Проєктна група ОПП

Члени проєктної групи

ОПП і навчальний план 2024 (проєкт)

ОПП

НП

ОПП і навчальний план 2021 

ОПП

НП

ОПП і навчальний план 2019

ОПП

НП