Марчук Тетяна Любомирівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Scopus

WoS

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада : доцент кафедри англійської філології
Вчене звання: доцент (2022р.)
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук (2017р.)
Наукові інтереси:
– методика викладання іноземних мов
– порівняльне літературознавство
– перекладознавство

Додаткова інформація
співкоординаторка проєкту Virtual English Language Educator 2022-2023, який реалізується Regional English Language Office (RELO), US Embassy;
член журі III етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (2023, 2022р.р.) членкиня академічної групи проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – національне розгортання: English for Media Literacy” 2021-2022н.р.

Стажування:
1. Міжвузівське стажування у період з 01.02.2022 по 31.03.2022 на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у викладанні усного та письмового перекладу у закладі вищої освіти» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: “Концептуальна і мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963).

Участь у конференція, семінарах:
“TESOL-Ukraine in Wartime: Building Community, Creating Change”, Lviv у May 26-26, 2023;

The 1st Virtual International Conference on Sustainable Development SDL 2021 on April 23-25, 2021;
Overview of TKT Cambridge Exam. Cambridge Club. Kyiv. 25. 02. 2021;
Семінар “Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави” в рамках проекту “Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності” за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IPEX, 8 липня 2020;
The 6th International Virtual Symposium Media and Digital Literacy in Language Education Alecu Russo Bălți State University, Republic of Moldova. September, 18 – 19, 2020;
XI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. München 29. Oktober – 01. November 2020
Getting Started with Essay Writing an online course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera 04/26/2020;
International Scientific Conference Contemporary Approaches to Linguistics and Foreign Language Didactics, Chişinău State Pedagogical University ‘Ion Creangă’, Republic of Moldova, 26th November 2019. (Chişinău, Republica Moldova);
International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 Ivano-Frankivsk.
Семінар-тренінг «Планування і розробка навчальних курсів: підвищення академічної культури та попередження порушень академічної доброчесності» в рамках проекту «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності» за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IPEX, 22 березня 2019 р, Івано-Франківськ.
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства”, 17-18 травня 2019, Івано-Франківськ.

Членство у громадських організаціях:
ГО “Центр дослідження комунікації” (з 2020)
Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов (з 2018)
Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)

Відзнаки і нагороди:
Грамота Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-
Франківської обласної ради (2023)

1. Marchuk T., Devdiuk I. (2022) Ukrainian modernist drama in the European context. Forum for World Literature Studies, Vol 14, No.2, June 2022 p.p. 343-356. SCOPUS
2. Марчук Т.Л., Тиха У. І. Особливості відтворення персонажного мовлення у романі Дж. С. Фоєра “Extremely loud and increadibly close” в перекладі українською мовою. Записки з романо-германської філології, 2021. Випуск 1 (46). С. 135 –149. https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234402
3. Марчук Т.Л., Лисак К.М. Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю Марини Левицької в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману «Коротка історія тракторів по-українськи»). Сучасні дослідження з іноземної філології, 2021. Том 19 № 1. С. 90-99. https://doi.org/10.32782/2617-3921.2021.19.90-98
4. Марчук Т, Стефурак М. Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінc “The Girl on the Train”. Актуальні питання
гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич, 2020, Вип. 29. С. 21-27.
5. Marchuk T. The Development of the American Drama in the late XIX – early XX century. PROBLEME ACTUALE ALE LINGVISTICII ŞI. – DIDACTICII LIMBILOR STRĂINE CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ. Chişinău 2020

6. Tetiana Marchuk Ways of improving grammar competence in the EFL classroom. Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges: international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 132-133.
7. Марчук Т.Л., Колбасович У. Я. Дискурс ілюзії соціальної рівності у п’єсі “Волохата мавпа” Ю. О’ Ніла. Наукові записки міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. Одеса : Видавничий дім “Гельменевтика”, 2019. Вип. 30. С. 151-154.
8. Марчук Т.Л., Штанграт А.В. Сюжетно-композиційні особливості п’єси Ю. О’Ніла “Пристрасті під вязами”. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. Дніпро, 2019. C. 1102-1106.
9. Марчук Т. Л., Стехнович М. М. Вербалізація концепту “AMERICAN DREAM” на матеріалі п’єси “Анна Крісті” Ю. О’Ніла.
Прикарпатський вісник НТШ Слово. 2018. Число 4 (48). С. 273-280.

2. Навчально-методичні видання

1. Клюка Т. Л. Мінцис Е. Є. English grammar : theory and practice  навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів факультету іноземних мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника / Т. Л. Марчук, Е. Є. Мінцис. −         Івано-Франківськ, 2012. – 120 с.

 

Engilsh Grammar: Tenses in the Active Voice Part 1

English Grammar: Reported Speech Passive Voice Part 2

  • Лексико – граматичні аспекти перекладу
  • Переклад в контексті міжлітературної взаємодії
  • Практика перекладу
  • Основна іноземна мова 1 курс
  • Основна іноземна мова 3 курс
  • Практична граматика

Самостійна робота

самостійна робота ДІМ 3 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

Навчально-методичний посібник “Лекстко-граматичні аспекти перекладу”

глосарій – основні терміни курсу та їх означення

Консультації:
вівторок – 14:50 – 16:10 (ауд. 209, гум.к.)
четвер 14:50 – 16:10 (онлайн zoom)