Мельник Інеса Євгенівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Google Scholar

WoS

 

 

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, методика викладання англійської мови

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію “Соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів в США”.

Стажування:

В рамках проєкту “An Introduction to British Educational System” (2019) в коледжі Лорд Вандсверс, школах Велінгтон, Бедмінтон та Дін Клоус. 

В Гантерському коледжі Міського університету Нью Йорка в рамках проекту Professional development and exchange for educators of pre-service English language teachers (2023).

Практичний курс англійської мови (основна іноземна мова) 1 курс

Практична граматика 1 курс

Практичний курс англійської мови (друга іноземна мова) 2 курс 

Консультації:

вівторок 13:50 – 15:10 (ауд. 209, гум.к.)

четвер 13:50 – 15:10 (онлайн https://us05web.zoom.us/j/88674964857?pwd=MEtITXVPMkNCOC84N1J2OUM5bXFPQT09 )

Основні публікації (2018 – 2023 рр.)

1.Бабенко І. Є. Проблема виховання та навчання обдарованих дітей в періодичному друку США (останнє десятиліття XX ст. – поч. ХХІ ст.) / І. Є. Бабенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – К.–Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. – C. 343 – 347.

2.Бабенко І. Є. Суспільні організації, їх роль у підтримці обдарованих дітей / І. Є. Бабенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – К.–Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. – С. 362 – 366.

3.Бабенко І. Є. Історичні віхи розвитку процесу соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей в США / І. Є. Бабенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. L / редкол. : В. І. Савченко та ін. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С. 135 – 146. 

4.Бабенко І. Є. Тестування як один із кількісних засобів оцінювання обдарованих дітей в США / І. Є. Бабенко  // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Вип. 4. – C. 15 – 21.

5.Бабенко І. Є. Система пошуку та відбору обдарованих дітей в США / І. Є. Бабенко  // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – Вип. 3. – C. 15 – 21.

6.Бабенко І. Є. Спеціалізовані школи для обдарованих учнів в США / І. Є. Бабенко // Проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наук. пр. / редкол. : В. М. Алфімов та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 12 – 16. 

7.Бабенко І. Є. Історія визначення „обдарованості” та „таланту” в дослідженнях американських вчених / І. Є. Бабенко // Творча особистість: формування і розвиток : зб. наук. пр. / редкол. : Г. П. Шевченко та ін. – Луганськ–Донецьк, 2008. – С. 23 – 28.

8.Бабенко І. Є. Спеціальна освіта для обдарованих учнів США / І. Є. Бабенко // Творчий розвиток особистості на основі її духовності : зб. наук. пр. / редкол. : Г. П. Шевченко та ін. – Луганськ–Донецьк, 2006. – С. 28 – 32.

9.Babenko I. Developing a gifted identification procedure in the USA / I. Babenko // Соціальна та психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей і студентів : зб. наук. пр. / заг. ред. О.А. Бочарова – Краків: Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, 2010. – P. 78 – 83.

10.Babenko I. The historical approach to the problem of support of gifted students in the USA / I. Babenko // Educational studies and school / edit by Richard Kahn – Los Angeles, 2011 – P. 301 – 311.

11.Бабенко І. Стимулювання обдарованих дітей, як вид соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей в США / І. Бабенко // Учитель, школа й освіта : зб. наук. пр. / редкол. Кожух Б. та ін.– Горлівка: ГДПІІМ, 2011. – С. 199 – 207.

12.Бабенко И. Характеристика природы одаренности и таланта, на основе анализа концептуальных моделей одаренности / И. Бабенко // Известия на съюза на учените // редкол. Спиров К. и др.– Сливен, 2011. – С. 136 – 141.

13.Babenko, I.TRAINING TEACHERS TO WORK WITH GIFTED STUDENTS: THE AMERICAN EXPERIENCE

Бабенко И.Е. Подготовка педагогов к работе с одаренными учениками: из американского опыта / И.Е. Бабенко //  Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 10-й юбилейной междунар. конф. / сост. Н.А. Лобанов; под науч. ред. Н.А. Лобанова и В.Н. Скорцова; ЛГУ им. А.С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования: в 2 ч. – Вып. 10. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2012. – Ч. І. – с. 255 – 260.

14.Бабенко И.Е. Педагогическая поддержка одаренных детей в США / И.Е. Бабенко // Известия на съюза на учените / под ред. М. Топалова. – Сливен : Инженерно-педагогический факультет, 2012 – С.21 – 26.

15.Бабенко І.Є. Аналіз соціально – педагогічної підтримки обдарованих дітей в США та Україні / І.Є. Бабенко // Соціальна і педагогічна підтримка обдарованих дітей в Україні та за кордоном : [збірка наукових статей]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012 – С.11 – 16.

  1. Ворник, М. М., Мельник, І. Є., & Скоробагатська, О. І. (2023). Аналіз проблеми управління якістю освіти в умовах диверсифікації освітнього простору в Україні. Академічні візії, (17). вилучено із https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/205

 

кафедра англійської філології

Шевченка, 57, кімн. 209

тел.: +38 0342 596069

e-mail: inesa.melnyk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника