Дойчик Оксана Ярославівна

 

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

RESEARCH GATE

SCOPUS

GOOGLE SCHOLAR

 

 

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук (спеціальність “германські мови”, 2012 р.). Тема дисертації “Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі”.

Вчене звання: доцент (2015 р.)

 

Наукові інтереси:

когнітивна лінгвістика

когнітивна поетика

прагмалінгвістика

лінгвістика тексту

перекладознавство

 

Додаткова інформація:

Авторка понад 50 наукових праць, навчально-методичних посібників.

Здійснює наукове керівництво магістрантами, аспірантами, підготувала 2 кандидатів філологічних наук.

 

Стажування:

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра англійської мови, 2017

Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020: Continuing education programme “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education” (University of Tartu), 18 May 2020 – 31 December 2020

Міжнародне стажування “Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience” (м. Краків, Польща), 24 квітня – 30 травня 2021 р. (Сертифікат SZFL-000040, додаток  від 30.05.2021 р.)

 

Членство у наукових спільнотах та участь у міжнародних проєктах:
TESOL International Association

Erasmus+ Capacity Building in Higher Education “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration (MultiEd)” (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)

 

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки
України: «Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри англомовного дискурсу» (номер державної реєстрації 0123U100259).

Сучасні лінгвістичні теорії (магістри, 1 курс)

силабус

d-learn

Практична граматика англійської мови (бакалаври, 2 курс)

силабус

d-learn

Друга іноземна мова (англійська)  (бакалаври, 4 курс)

силабус

d-learn

Іноземна мова (англійська) (аспіранти, 1,2 курси)

силабус

d-learn

Вступ до спеціальності, академічна доброчесність і критичне мислення (бакалаври, 1 курс)

силабус

d-learn

Когнітивна лінгвістика (аспіранти, 2 курс)

силабус

d-learn

 

Консультації:

понеділок 15:00

zoom 

SCOPUS

Bylytsia, U., Bilyk, O., Doichyk, O., Ivanotchak, N., Pyliachyk, N. (2022). COVID-19 Metaphoric Blends in Media Discourse. Studies about Languages / Kalbų studijos, 40, 17–33. http://doi.org/10.5755/j01.sal.1.40.30155 (Q2) [pdf]

Storozhuk, S., Hoian, I., Doichyk, M., Doichyk, O., et al. (2022). Mental Health after Trauma: Individual and Collective Dimensions. Wiadomości lekarskie. Warsaw. 75(8):1924-1931. DOI: 10.36740/WLek202208119 [pdf]

 

Статті у фахових виданнях України:

Дойчик О.Я., Павлюк Х.Т. (2018). Метафорична репрезентація художнього концепту FEAR (на матеріалі романів Вероніки Рот “Divergent”, “Insurgent”, “Allegiant”).  Закарпатські філологічні студії. Ужгородський національний університет. Вип.3. Т.1. С. 122-127 [pdf]

Doichyk, M., & Doichyk, O. (2019). The Idea of Dignity in Contemporary Scientific Discourse. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences2(2), 3-12. https://doi.org/10.15421/341919

Ivanotchak, N., & Doichyk, O. (2020). Event concept of EMPATHY in English juvenile fantasy prose. Cognition, Communication, Discourse, (21), 13-24. DOI: https://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-01

Doichyk, M., & Doichyk, O. (2021). Epistemological Premises for the Concept of Dignity in John Locke’s Philosophical Discourse. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences4(1), 3-12. https://doi.org/10.15421/342101

Дойчик О.Я., Томаш Я.З. (2021). Метафорична об’єктивація концептів CRIME і INVESTIGATION в детективних оповіданнях. Південний архів (філологічні науки). № 88. Херсон. C.24-35 DOI: DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-88-3 [pdf]

Билиця У. Я. Дойчик О. Я., Павлюк І. Б. (2021). Концепт «РSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS» в англійськомовній компаративній фразеології. Мова. Література. Фольклор. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». № 2. С. 7-17. DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-1 [pdf]

Дойчик О.Я., Билиця У.Я., Бендак Ю.О. (2023). Мовностилістичні характеристики ідіостилю Дж. Гріна в українському перекладі (на матеріалі романів Paper Towns та The Fault in our Stars). Закарпатські філологічні студії. Випуск 27. Том 2. С.149-155. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.28

Дойчик О.Я., Бендак Ю.О. (2023). Особливості відтворення ідіостилю Дж. Гріна в українському перекладі (на матеріалі романів “Paper Towns” та “The Fault in Our Stars”). Folium, 2023, 2. C. 26-33. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.4

 

Навчально-методичні посібники:

Дойчик О.Я. Modal Verbs: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови.  Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019. [pdf]

Дойчик О.Я. Moods: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019. [pdf]

Дойчик О.Я. Verbals: Theory and Practice. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2019. [pdf]

Дойчик О.Я. Practical English Grammar for PhD Students. Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для аспірантів усіх спеціальностей денної, вечірньої та заочної форм навчання.  Івано-Франківськ, 2021. 103 с. [pdf]