Кульчицька Ольга Остапівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Scopus

Google Scholar

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук (спеціальність “германські мови”);
Вчене звання: доцент;
Наукові інтереси: когнітивна поетика, фонетика, методика викладання іноземної мови;
Додаткова інформація: автор 75 наукових праць, низки навчально-методичних праць, зокрема двох книг англійською мовою – “Now We Are in Charge”/“Разом до успіху” (у співавторстві з Я. В. Бистровим) і “Living language”/“Жива мова”, посібників з теоретичної фонетики, методики викладання/засвоєння англійської мови як іноземної, когнітивного аналізу художнього тексту. Публікується у наукових виданнях України, Польщі, Латвії, Литви.

Гранти:

1996. Програма імені Фулбрайта; Відділ англійської мови як міжнародної, університет штату Ілінойс, Урбана-Шампейн, США

Стажування:
2011. Інститут англійської філології Ягеллонського університету, Краків, Республіка Польща;
2017. Кафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2017 р.;
2022. Кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови, факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 180 годин (6 кредитів ЄКТС), тема cтажування: “Сучасні когнітивні методи дослідження англомовного художнього дискурсу”; довідка від 06.05. 2022, № 62 – 33;
2023. Курс “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”; платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 60 годин (2 кредити ЄКТС). Сертифікат виданий 15.03.2023.

Відзнаки:
2004. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;
2009. Грамота Міністерства освіти і науки України;
2010. Знак “Відмінник освіти України”;
2012. Грамота голови Івано-Франківської обласної ради;
2015. Грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради;
2015. Почесна грамота ППО Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.

Членство у громадських об’єднаннях:
Благодійна організація “Українське Фулбрайтівське коло”;
Громадська організація “Центр дослідження комунікації”.

СТАТТІ, РОЗДІЛ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Кульчицька О. О., Бабій М. М. Дискурс персонажів А. А. Мілна: прагматичний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія” . 2019. № 5(73). С. 138–140. DOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-138-140
https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2359/2131 Фахове видання

Іванків О. О., Малишівська І. В., Кульчицька О. О. Соціолінгвістичні особливості англійської мови інтернет-простору (на матеріалі дискурсу соціальної платформи Фейсбук). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”. 2019. № 7(75). С. 60–64. DOI:10.25264/2519-2558-2019-7(75)-60-64 https://www.researchgate.net/publication/336873740_SOCIOLINGUISTIC_FEATURES_OF_ENGLISH_AS_IT_IS_USED_ON
_THE_INTERNET_THE_FACEBOOK_DISCOURSE Фахове видання

Кульчицька О. О., Бойчук М. В., Ерліхман А. М. Сучасний підручник англійської мови: мультимодальний вимір. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. № 47. Том 1. С. 134–137. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-1.33  http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v47/part_1/35.pdf  Фахове видання

Кульчицька О. О., Малишівська І. В. Світ тексту у поезіях Майкла Свона: читацький вимір. Записки з романо-германської філології. 2021. № 1(46). С. 46–55. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234396 http://rgnotes.onu.edu.ua/article/view/234396
Фахове видання

Кульчицька О. О., Мінцис Е. Є. Поняття часу в поезії Рабіндраната Тагора: читацька інтерпретація. Іноземна філологія. 2021. № 134. С. 26–37.

DOI:http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2021.134.3508 http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3508/3872  Фахове видання

Mintsys, E. Ye., Kulchytska, O. O. Diminutives in Representative Speech Acts in English Prose Literature for Children and Young Adolescents. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2022. № 53. Том 1. С. 120-123.
DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.53-1.27
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v53/part_1/27.pdf Фахове видання

Кульчицька О. О., Малишівська І. В. Психолінгвістичні стратегії створення ефекту достовірності у казках А. А. Мілна. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2022. № 56. С. 75-79.
DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.16 http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v56/16.pdf Фахове видання

Ерліхман А. М., Кульчицька О. О. Лексико-стилістичні засоби формування образу головного персонажа у романі Джонатана Сафрана Фоєра “Extremely Loud and Incredibly Close”. Закарпатські філологічні студії. 2022. № 25. Том 1. С. 92–98. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.1.18  http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/25/part_1/18.pdf Фахове видання

Kulchytska O. O. Text-Worlds in J. K. Rowling’s Fantasy Discourse: Between Fantasy and Reality. New Development Horizons of Philological Science : Scientific Monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 101–124. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-248-7-6
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/262  Стаття у колективній монографії

Olga Kulchytska, Iryna Malyshivska. A Contemporary Free Verse from American and Ukrainian Readers’ Perspectives. Respectus Philologicus. 2022. No. 42 (47). P. 76–93. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2022.42.47.110
https://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/25132  Scopus, Q1

Кульчицька О. О., Буфан Ю. С. Дві поезії жанру Nursery Rhymes у світлі теорії світу тексту. Folium. 2023. № 1. С. 43–47.
DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.6  https://journals.pnu.if.ua/index.php/folium/issue/view/1
Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кульчицька О. Впровадження дискурсивної методики у практику викладання англійської мови у вищій школі. Наукові конференції Львівського національного університету імені Івана Франка. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Комунікація у сучасному соціумі”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. С. 60–62.
http://conferences.lnu.edu.ua/index.php/communicatios/communication-2018/paper/view/55
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ПОСІБНИКИ

Kulchytska, O. The ABC of SLA / Основи теорії SLA : навч.-метод. посіб. Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. 45 с.
Репозитарій ПНУ http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/8540
PDF http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8540/1/The%20ABC%20of%20SLA.pdf

Kulchytska, O. A Concise Course in Theoretical Phonetics / Короткий курс лекцій з теоретичної фонетики англійської мови : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2021. 69 с. (виправлений і доповнений у 2023 р.).
Репозитарій ПНУ http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16746
PDFhttp://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/16746/1/O.%20Kulchytska.%20A%20CONCISE%20COURSE%20IN%20THEORETICAL%20PHONETICS%20.pdf

Kulchytska, O. Your English / Твоя англійська : навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2021. 99 с.
Репозитарій ПНУ http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/9500
PDF http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9500/1/YOUR%20ENGLISH.pdf

Kulchytska, O., Mintsys, E. Text as World / Текст як світ : наук.-метод. посіб. Івано-Франківськ, 2022. 82 с.
Репозитарій ПНУ http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16143

PDF http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/16143/1/TEXT%20AS%20WORLD%202022..pdf

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 2023-2024 н.р.

ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА:
OP бакалавр, 4 рік навчання;
ОР магістр, 1 рік навчання.
Самостійна робота ОІМ

ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА
Самостійна  робота ТФ

ОВОЛОДІННЯ ДРУГОЮ МОВОЮ (SLA: SECOND LANGUAGE ACQUISITION)
(в межах курсу МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР)
Самостійна робота SLA

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Консультації і відпрацювання пропущених занять 1 семестр 2023-2024 н.р.

середа: 14.50 — 16.10, ауд. 209, гуманітарний корпус
по домовленості з викладачем

четвер: 14.50 — 16.10, онлайн: zoom
по домовленості з викладачем

Інтерв’ю студентів групи А – 43 (е) з професором Д. Лівінстоуном.