Билиця Уляна Ярославівна

кандидат філологічних наук,

доцент

ORCID

Scopus

WoS

 

 

Персональна інформаціяНавчальні дисципліниОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології  

Наукові інтереси:

компаративна фразеологія

когнітивна лінгвістика

Стажування:

1. Міжвузівське стажування у період з 01.09.2021 по 31.10.2021 на кафедрі англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у викладанні англійської мови у закладі вищої освіти» за спеціальністю «035 – Філологія» в обсязі 6 кредитів (180 годин).
2. Міжнародне науково-педагогічне стажування у період із 16 травня по 26 червня 2022 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну свідомість» за спеціальністю «035 – Філологія» в обсязі 6 кредитів (180 годин) дистанційно, що засвідчує відповідний сертифікат № FSI-162601-KSW від 26.06.2022р.

Практичний курс англійської мови (основна іноземна мова) 1 курс

Практична граматика 1 курс

Практичний курс англійської мови (основна іноземна мова) 4 курс (заочне відділення)

Порівняльна фразеологія 3 курс

Консультації і відробки проводяться по домовленості з викладачем у зручнийдля викладача і студента час у будь-який робочий день.

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” (1 курс)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)

самостійна робота з ДІМ 4 курс

Публікації:

1. Билиця У. Я. Концепт APPEARANCE в англомовній компаративній фразеології. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41, том 1. С. 12-17.

2. Билиця У. Я. Англомовна компаративна фразеологія на позначення концепту PHYSICAL STATES. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Том 32 (71). № 4 2021. Частина 1. С. 83-89.

3. Билиця У. Я. Дойчик О. Я., Павлюк І. Б. Концепт «РSYCHO-EMOTIONAL STATES AND FEELINGS» в англійськомовній компаративній фразеології. Мова. Література. Фольклор. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2. С. 7-17.

4. Билиця У. Я. Специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти України в умовах пандемії та війни. Scientific and pedagogical internship “Formation of modern philological education in the EU countries and its influence on national identity” : Internship proceedings, May 16 – June 26, 2022. Wloclawek, 2022. P. 5-10.

5. Bilyk, O., Bylytsia, U., Doichyk, O., Ivanotchak, N., & Pyliachyk, N. (2022). COVID-19 metaphoric blends in media discourse. Studies about Languages / Kalbųstudijos, 40, 17–33. http://doi.org/10.5755/j01.sal.1.40.30155Q2

6. Yuliia Zahrebniuk, Vasyl Zheliaskov, Ihor Romanyshyn, Nonna Varekh, Polina Yakymenko, Uliana Bylytsia. Methodological Fundamentals Of Application Of Competencies For Teachers Of Foreign Languages. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.11, Nov 30, 2021. Pp. 328- 332. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.11.44Q4

7. Дойчик О. Я., Билиця У. Я., Бендак Ю. О. Мовностилістичні характеристики ідіостилю Дж. Гріна в українському перекладі (на матеріалі романів Paper Towns та The Fault In Our Stars). Закарпатські філологічні студії. Випуск 27. Том 2. 2023. С. 149-155.

Методичні посібники:

  1. Билиця У. Я., Павлюк І. Б. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок аналітичного читання за збіркою оповідань TREADING ON DREAMS.  Івано-Франківськ, 2022. 113 с. 

http://hdl.handle.net/123456789/13473

The Guide to the Collection of Short Stories

кафедра англійської філології

Шевченка, 57, кімн. 209

тел.: +38 0342 596069

e-mail: uliana.bylytsia@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника