Іванотчак Наталія Іллівна

кандидат філологічних наук,

 доцент, заступник декана

факультету іноземних мов

Scopus

Google Scholar

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Посада: доцент кафедри англійської філології

Рік закінчення ВНЗ: 2009, “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 2017

Вчене звання: доцент кафедри англійської філології, 2022

З 2009 по 2016 рік навчалася у аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, спеціальність 10.02.04. – германські мови. Тема дисертації – “Лінгвокогнітивні та прагматичні параметри емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі”.

У 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) на тему «Лінгвокогнітивні і прагматичні параметри емпатії в дитячій англомовній прозі жанру фентезі» у спеціалізованій дисертаційні раді Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В.Каразіна (28.09.2017). На основі когнітивно-дискурсивного підходу змодельовано концептосферу ЕМПАТІЯ та встановлено поняттєво-ціннісний та образно-ціннісний зміст її наповнення в англомовній дитячій прозі фентезі; розроблено класифікацію типів емпатії та встановлено особливості їх вербалізації в дитячій прозі фентезі; описано кореляцію детермінант емпатії у текстах англомовної дитячої фентезійної прози та встановлено іллокутивний потенціал емпатійних висловлень.

Наукові інтереси:

когнітивна лінгвістика

прагматика

перекладознавство

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України: “Когнітивно-комунікативний та мультимодальний виміри дискурсу англійської мови ” (номер державної реєстрації 0123U100259).

Керівник проблемної групи “Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів”.

Стажування та підвищення кваліфікації:

1) навчання в аспірантурі 2009-2016 (денна ф.), (спеціальність 10.02.04 – германські мови);

2) семінар професійної майстерності “Session Planning and Materials Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (21-27 січня 2018, м. Львів), 30 год.;

3) семінар професійної майстерності “Teacher Research and Development Study” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (01-07 липня 2018, Драгобрат) 32 год.;

4) семінар професійної майстерності “Trainer Development” в рамках проекту Шкільний вчитель нового покоління, який здійснює Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні (16-21 січня 2019, м. Львів), 40 год.

5) Семінар-тренінг «Планування і розробка навчальних курсів: підвищення академічної культури та попередження порушень академічної доброчесності» в рамках проекту «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності» за сприяння Ради міжнародних досліджень та обмінів IPEX, 22 березня 2019 р, Івано-Франківськ.

6) Використання сучасних цифрових інструментів при вивченні англійської мови для успішного складання іспитів. Dinternal Education. 21.12.2021

7) Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020. Сurriculum Development Seminar (19 May 2020 to 26 June 2020), 26 hours (1 ECTS credit point).

8) Нарвський Коледж Тартуського університету, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2020. Content and Language Integrated
Learning for Tertiary Education,
78 hours (3 ECTS credit points).

9)  Сучасні підходи та принципи розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції студентів ЗВО, Dinternal Education, 24.02.2021, 5 годин (0, 16 кредита ЄКТС).

10) Методичні засади організації навчального курсу відповідно до потреб, спеціалізації, особливостей студентів та програмних вимог (12 травня – 3 червня 2021), ProTeach, Dinternal Education, 30 год. (1 кредит ЄКТС).

11) Нарвський Коледж Тартуського університету, Erasmus+ KA2 Capacity Building 2019/2022, MultiEd ERASMUS+, “Basics of E-сourse Design”, 78 год. (3 кредити ЄКТС).

12) Нарвський Коледж Тартуського університету, Erasmus+ KA2 Capacity Building 2019/2022, MultiEd ERASMUS+, Естонія, 2021. MULTIED Placement for CLIL Internship in Estonia, Narva College of University of Tartu, 25 October to 29 October 2021,  40 год. 

13) Хайдельберзький університет, Erasmus+ KA2 Capacity Building 2019/2022, MultiEd ERASMUS+, Німеччина, 2022.

14) Content-based Instruction 2022 MOOC. OPEN MOOCs, 30 травня 2022.

15) Artificial Intelligence risk and cyber security course. 2023 (Udemy).

16) English for IT Professionals. 2023. (Udemy).

17) Ключові елементи формування проєктної заявки. “Агенти змін”, ПНУ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СА23 №00006, 9-15 лютого 2023 р. (1 ECTS)

18) Нарвський Коледж Тартуського університету, Erasmus+ KA2 Capacity Building. Sharing EU Multilingual Education Policymaking Practices in Ukraine”, 2023, 4 hours (0.25 ECTS)

19) Астонський університет, MultiEd ERASMUS+ KA2 Capacity Building 2019/2023, Велика Британія, 2-6 жовтня 2023.

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Bilyk O., Ivanotchak N. The process approach to teaching writing. Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 34-36.
 2. Ivanotchak N., Pyliachyk N. Teaching active listening in PRESETT context. Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 132-133.
 3. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства” (17-18 травня 2019), Івано-Франківськ, ПНУ.
 4. 4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України,  03.03.2021: Нові умови викладання і навчання англійської мови у закладах вищої освіти України. Діджиталізація і осучаснення освітнього контенту для ЗВО. Підвищення якості викладання і навчання.
 5. International Higher Education Forum 2021, Pearson, 9th-11th March 2021: Attracting Students, Assessment, Employability, Career Focused Education and Online Teaching.  
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Trends and Issues in CLIL and ELT”, Нарвський Коледж Тартуського університету, Естонія,  28-29 листопада 2021 р. 
 7. TESOL 2022 International Convention & English Language Expo. 22-25 March 2022.
 8. Форум академічної доброчесності. Національне агенство забезпечення якості вищої освіти. Unicheck. 4 жовтня 2022 р.

1. Bilyk O., Ivanotchak N. The process approach to teaching writing / O.I. Bilyk, N.I. Ivanotchak // Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 34-36.

2. Ivanotchak N., Pyliachyk N. Teaching active listening in PRESETT context / N.I. Ivanotchak, N.Y. Pyliachyk // Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges : international conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk). International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges,” March 21-22, 2019 / sci. & org. com.: Ihor Tsependa [et al.]. Ivano-Frankivsk: NAIR, 2019. Pp. 132-133.

3. Іванотчак Н.І., Параска В.С. Вербалізація концепту ХОРОБРІСТЬ у мультиплікаційному фільмі «Відважна». Закарпатські філологічні студії. Випуск 11. Том 1. Ужгород, 2019. С. 96-100. Фахове видання, Переглянути публікацію

4. Іванотчак Н.І., Павлюк О.Б. Вербалізація концепту ЖІНКА в сучасному англомовному пісенному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 4 Ч. 2. Київ: Гельветика, 2020. С. 90-94. Фахове видання, Index Copernicus International Переглянути публікацію

5. Ivanotchak, N., & Doichyk, O. (2020). Event concept of EMPATHY in English juvenile fantasy prose. Cognition, Communication, Discourse, (21), 13-24. https://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-01 Фахове видання, Index Copernicus International Переглянути публікацію

6. Bilyk O. I., Ivanotchak N. I., Pyliachyk N. Ye. Metaphorical presentation of future in the American election discourse. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). No 5, 2021.Частина 1. С. 97-102. Фахове видання Переглянути публікацію

7. Uliana Bylytsia, Olha Bilyk, Oksana Doichyk, Nataliia Ivanotchak, Nataliia Pyliachyk COVID-19 Metaphoric Blends in Media Discourse. Studies about Languages / Kalbų studijos, 40, 17–33. Scopus Переглянути публікацію

8. Bilyk O., Ivanotchak N., Malyshivska I., Pyliachyk N. The Concept of CHORNOBYL in a Multimodal Framework. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 27 (Том 1). С. 75-81. Фахове видання  Переглянути публікацію

9. Іванотчак Н.І., Садівська С.А. Вербалізація концепту SURVIVAL у кінодискурсі (на матеріалі трилогії “The Maze Runner”). Фоліум, 2023. Вип. 2. С. 34-40.

10. Bystrov, Y., Bilyk, O., Ivanotchak, N., Malyshivska, I., & Pyliachyk, N. (2023). Visual, Auditory, and Verbal Modes of the Metaphor: A Case Study of the Miniseries “Chernobyl”. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 47(1), 109-120. http://dx.doi.org/10.17951/lsmll.2023.47.1.109-120 Scopus

11. Іванотчак Н.І., Базів М.М. Метафорична репрезентація бінарних концептів OBLIVION-MEMORY (на матеріалі роману Джона Ґріна “The fault in our stars”). Фоліум, 2023. Спецвипуск. С. 61-66. Фахове видання Переглянути публікацію

Навчально-методичні посібники:

 1. Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. 45 с.
 2. Listening Comprehension: Country Studies. Part 1. The UK (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Н.І. Іванотчак, У.І.Тиха. – Івано-Франківськ, 2018. 67 с.
 3. Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Student’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. 36 с.
 4. Listening Comprehension: Country Studies. Part 2. The USA (with audio/video guide) Teacher’s book / Укл. Іванотчак Н.І., Тиха У.І. Івано-Франківськ, 2018. 44 с.
 5. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). A Practical Guide to English Proficiency with TED Talks. Student’s book. Івано-Франківськ. 201 с.
 6. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). A Practical Guide to English Proficiency with TED Talks. Teacher’s book. Івано-Франківськ. 148 с.
 7. Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. (2022). Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчальної лінгвістичної / перекладознавчої практики студентів 3 та 4 курсів. Івано-Франківськ. 80 c.

Основна іноземна мова (2 та 3 курс)

Методика навчання основної іноземної мови (4 курс)

Переклад комп’ютерної термінології (3 курс)

Методика навчання основної іноземної мови (Action Research)

Module 5.1 Consolidated Sessions 1-2

Understanding action research. Sessions 1-2

Quality in Action Research. Action Research Proposal

Силабус навчальної дисципліни “Навчальна лінгвістична / перекладознавча практика” ОР Бакалавр завантажити

Самостійна робота з ОІМ 2 курс

Самостійна робота з ОІМ 3 курс