Петренко Тетяна Юріївна

 

викладач,

ORCID

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

У 2001 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Відтак працювала в Івано-Франківській спеціалізованій загальноосвітній школі №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, а також за сумісництвом – у Карпатському інституті інформатики і підприємництва Міжнародного науково-технічного університету.

З 2005 року – асистент кафедри англійської філології.

Стажування:

1. Teacher Development Course at the Winter School organised within the framework of the “New Generation Teacher”( delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Kyyiv 2015.

2. Teacher Development Course at the Winter School organized within the framework of the “New Generation Teacher”(delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Lviv 2016

3. Teacher Development Course at the Summer School organized within the framework of the “New Generation Teacher”(delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Rakhiv 2016

4. Dinternal Education seminar “New Dimensions in Assessment and Learning”  Ivano-Frankivsk, 2018

5. Coursera Course “Tricky American Pronunciation”  April, 2020

6. Coursera Course  “The Teacher’s Social and Emotional Learning” January, 2021
7. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови факультету іноземних мов, 2021

Наукові інтереси полягають в сфері методики викладання англійської мови та германського мовознавства

Петренко Т.Ю. Використання соціальних мереж для навчання англійської мови: на прикладі Instagram. Міжнародна наукова Інтернет конференція «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» 26-27 квітня 2018 р. – Київ, 2018

Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання соціальних мереж для навчання англійської мови (на прикладі блогів). Восьмий міжнародний науковий форум «Сучасна германістика: наукові дискусії» – Харків, 2018

Valeriy Hanzin, Tetiana Petrenko. Challenges in applying EFL teaching methods in Ukrainian context. International Conference “Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges” March 21-22, 2019 – Ivano-Frankivsk, 2019

Петренко Т.Ю. Task-based approach in teaching literary translation. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 17-18 травня 2019р. – Івано-Франківськ, 2019

Диктант як засіб вивчення англійської мови у вищій школі/ Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (27 березня 2012р.) – Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 64-65.

Петренко Т.Ю. Task-based approach in teaching literary translation. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 17-18 травня 2019р. – Івано-Франківськ, 2019
Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання імерсивних технологій в процесі навчання іноземних мов (на прикладі віртуальної реальності та доповненої реальності) // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 5-9 квітня 2021р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац.ун-т.В.Стефаника, 2021. С. 34-35.

  • Практичний курс англійської мови (4 курс)
  • Практична граматика (1 та 2 курси)

Самостійна робота

самостійна робота з ОІМ 2 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс

самостійна робота з ОІМ 1 курс (1 семестр)

самостійна робота з ОІМ 1 курс (2 семестр)