Протоколи зустрічей зі стейкхолдерами

Обговорення та затвердження проєкту оновленої освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 “Філологія” на засіданні кафедри англійської філології за участю стейкхолдерів (завантажити витяг з протоколу № 10 засідання кафедри від 16 червня 2023 р.)

 

Методичний семінар щодо удосконалення освітніх програм (завантажити витяг з протоколу № 6 засідання науково-методичної ради факультету іноземних мов від 16 червня 2023 р.)

 

Опитування стейкхолдерів (адміністрації, викладачів, здобувачів, випускників і роботодавців) щодо якості забезпечення ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр Центром забезпечення якості ПНУ ім. В.Стефаника (завантажити результати опитувань)

 

Зустріч робочої групи ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр зі стейкхолдерами освітньої програми (завантажити протокол зустрічі № 2 від 26 травня 2023 р.)

 

Винесення на обговорення проєкту оновлення освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр.

Пропозиції та рекомендації щодо оновлення ОП приймаються за адресою oksana.doichyk@pnu.edu.ua або Google-формою. (завантажити отримані пропозиції та рекомендації щодо оновлення ОП)

 

Зустріч робочої групи ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр зі стейкхолдерами освітньої програми (завантажити протокол зустрічі № 1 від 09 березня 2023 р.)

 

Наказ про зміну гаранта ОП: гарантом ОП «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» ОР магістр затверджено доц. Дойчик О.Я. (завантажити наказ № 28/06-11-с від «01» березня 2023 р.).

Розпорядження деканату про створення робочої групи (завантажити розпорядження).

 

Обговорення проєкту нової освітньої програми «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 “Філологія” (гарант доц. Ковбаско Ю.Г.) на засіданні кафедри англійської філології за участю стейкхолдерів (завантажити витяг з протоколу № 7 засідання кафедри від 30 березня 2022 р.).