Мінцис Елла Євгенівна

 

 

старший викладач

ORCID

SCOPUS

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1973-1978 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. На кафедрі англійської філології працює з вересня 1978 р.

Автор наукових праць та навчальних посібників з актуальних проблем англійської філології, міжкультурної комунікації та методики викладання англійської мови.

Активно займається міжнародною науковою та освітньою діяльністю: проходила наукове стажування у Нью-Йоркському Університеті, Steinhardt School of Education, Multinational Institute of American Studies (США, 2001) за програмою Civilization of the United States.

Приймає участь у керівництві науково-дослідної роботи студентів кафедри англійської філології та у спільному проекті “Теорія і практика міжкультурної комунікації” в рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Ягеллонським університетом (Краків, Республіка Польща).

З 1996 року член Української асоціації викладачів англійської мови за підтримки посольства США в Україні TESOL-Ukraine.

Стажування та підвищення кваліфікації:

Тернопільський національний педагогічний інститут ім. В.Гнатюка, кафедра практики англійської мови та методики її викладання з 4.05.2016 по 3.06.2016р.

Семінар Dinternal Education “New Dimensions in Assessment and Learning” 24.04.2018.

Завершила 32-годинний курс “Teacher Research and Curriculum Study”, розроблений Британською Радою (Україна) в рамках проекту “Вчитель нового покоління”, Драгобрат, 1-7.07.2018р.

Завершила 40-годинний курс “Trainer Development”, розроблений Британською Радою (Україна) в рамках проекту “Вчитель нового покоління”, Львів, 16-21.01.2019р.

Пройшла наукове стажування на тему «Сучасні підходи до викладання англійської мови та філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах» з 1 березня по 6 травня 2022 року тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС) на кафедрі англійської філології та методики навчання англійської мови, факультету іноземних мов, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Довідка № 61-33 від 06.05.2022р.

Міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації в рамках проєкту MULTIED KA2 Capacity Building на базі Нарвського університету (м. Нарва, м. Тарту, м. Таллін, Естонія) за темою “Estonia as Education Nation” у період з 22.05.2023 по 26.05.2023 обсягом 40 годин (1,4 кредиту ЄКТС). Підстава: заява від 23.06.2023. Наказ 436.

– Участь у Всеукраїнській асоціації викладачів іноземних мов.

  1. Bystrov Y., Mintsys E., Mintsys Yu. English Diminutives in Children’s Literature: A Case Study of Directive Speech Acts.  SKASE Journal of Theoretical Linguistics, Vol. 17. No. 5. 2020. P. 77-96. http://www.skase.sk/Volumes/JTL47/pdf_doc/05.pdf  Scopus\
  2. Mintsys E., Mintsys Yu. Zoonyms: Contextual Meaning in Literary Context (based on the novel “Bless me, Ultima!” by Rudolfo Anaya). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип.10. 2019. C. 99-104. Фахове видання
  3. Mintsys E., Mintsys Yu., Pavliuk I. Diminutive-Based Commissive Speech Acts in Children’s Prose Domain. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2021. Вип. 46 (2). С. 22-26. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.46-2.5. Фахове видання, Index Copernicus International
  4.  Mintsys E., Mintis I., Pavliuk I. English Hyperbole in Contemporary Women’s Fiction Prose (A Study of Sophie Kinsella’s Novels). Записки з романо-германської філології. Одеса, 2021. Вип. 1 (46). С. 175-187. https://doi.org/10.18524/2307 4604.2021.1(46).234409. Фахове видання
  5. Кульчицька О.О., Мінцис Е.Є. Поняття часу у поезії Рабіндраната Тагора:читацька інтерпретація. Іноземна філологія. Львів, 2021. Випуск 134. С. 26–37. http://dx.doi.org/ 10. 30 9 70/fpl.2021.134. Фахове видання, Index Copernicus
  6. Pavliuk I.B., Mintsys E.Ye., Bylytsia U.Ya. Fitness Abbreviations and Peculiarities of their Translation into Ukrainian. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса 2021. Том 2. № 52. С. 159-163. https://doi.org/ 10.32841/2409-1154.2021.52-2.38. Фахове видання
  7. Mintsys E.Ye., Kulchytska O.O. Diminutives in Representative Speech Actsin English Prose Literature for Children аnd Young Adolescents. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2022. Том 1. № 53. С. 120-123. https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.53-1.27. Фахове видання
  8. Mintsys E. Vocative Functions of Diminutives in English Prose Literature for Children. Folium. Одеса : Видавничий дім«Гельветика», 2023. No 1. С. 56-62. DOI: 10.32782/folium/2023.1.8 Фахове видання
  9. Mintsys E., Kryshtopa L. Genre and Linguostylistic Peculiarities of Contemporary Fiction Romance (A Study of Danielle Steel’s Novels). Folium. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. N2. C. 46-52. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.7 Фахове видання
  10. Мінцис Е.Є., Марчук Т.Л. Лінгвопоетика та тематика англомовної пісенної лірики. Folium. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Спецвипуск. С. С. 110-116. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.16 Фахове видання

TEXT INTERPRETATION AND ANALYTICAL READING OF ENGLISH PROSE FICTION.AN INTRODUCTION. [навчально-методичний посібник із дисципліни “Основна іноземна мова” (ІІІ курс, спеціальність “Мова і література (англійська)”) / упорядники: О.В. Карбашевська, Е.Є. Мінцис, Ю.Б. Мінцис ]. – [2-ге вид., доп. і перер.]. − Івано-Франківськ, 2015. – 58  с. (англ.)

Metaphoric Representation of the Concept “Word” / E. Mintsys // Papers of International Scientific Conference “Linguistic and Functional Features of Lexicon and Differentiation Methods for Teaching Foreign Languages”, Ion Creanga State Pedagogical University Chisinau, December, 10,   2016. –  P. 213 – 220.

Дінгвостилістичні особливості перекладу художнього тексту (на матеріалі твору Люсі-Мод Монтгомері “Anne of Green Gable” та його україномовного варіанту).Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Перекладознавстко та міжкультурна комунікація”. Випуск 1, т. 2. 2018. С. 138-142.

Граматичні засоби вираження емфази в англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі “Убити пересмішника”). Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту інозем. філології Житомирського держ. ін-ту ім. Івана Франка 7-11 лютого 2019. За ред. доц. В.В. Жуковської). Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка. 2019. С. 96-100.

Мінцис Е.Є. Ways of Encouraging Students’ Participation. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р. / відп. ред. І.М. Романишин; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: НАІР. С. 208-210.

Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Особливості перекладу вигуків у літературній казці Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури : матер. он-лайн конф., проведеної кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019р.) / За ред. доц. В.В. Жуковської. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. С. 121-127.

Мінцис Е.Є., Мінцис Ю.Б. Zoonyms: Contextual Meaning in Literary Context (based on the novel “Bless Me, Ultima!” by Rudolfo Anaya). Закарпатські філологічні студії. Вип. 10, 2019. С. 99-104.

Мінцис Е.Є., Марчук Т.Л., Мінцис Ю.Б. English Grammar Tenses: навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів 1 курсу англійського відділення. Івано-Франківськ, 2019. 117 с.

 

Викладає навчальні дисципліни:

– стилістика (IІІ курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”);

– дисципліна спеціалізації «Структурно-композиційні особливості англійського есе» (ІІІ-IV курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”);

– основна іноземна мова ( ІІІ курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”);

– практична граматика (ІІ курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”);

– друга іноземна мова (ІУ курс, спеціальність «Мова та література (німецька)»).

English Grammar: Tenses in the Active Voice Part 1

English Grammar: Reported Speech and Passive Voice Part 2

Stylistics in Exercises Part 1

Stylistics in Exercises Part 2

Text as World

Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови для аспірантів другого курсу навчання усіх спеціальностей

Навчально-методичний посібник з аналітичного читання за оповіданнями С. Моема Short Stories by S. Maugham

Самостійна робота

самостійна робота з ДІМ 4 курс

Самостійна робота зі “Стилістика англійської мови” 

Графічні засоби відтворення звукових ефектів. Звуковий символізм.

Категорія підтексту та засоби її втілення в художньому тексті.

Функціональні стилі та принципи їх класифікації.

Комплексний стилістичний аналіз тексту.

самостійна робота із С 3 курс (1 частина)

самостійна робота із С 3 курс (2 частина)

самостійна робота із С 3 курс (3 частина)

самостійна робота із С 3 курс (уривки текстів для стилістичного аналізу)

самостійна робота з ОІМ 3 курс