Результати проєкту

P_12_report_with_links

Підвищення кваліфікації викладачів.

Курс з розробки освітніх програм “Curriculum Development”

Професор Бистров Я.В., доценти Гошилик Н.С., Іванотчак Н.І. вивчили досвід іноземних партнерів з метою удосконалення освітніх програм, які запроваджено на кафедрі англійської філології. Освітні програми і програми навчальних дисциплін, розроблені на кафедрі англійської філології із залученням європейського досвіду, засвідчили високий рівень лінгвістичної та методичної підготовки викладачів. Колектив кафедри працювє над посиленням конкурентоспроможності пропонованих освітніх програм задля якісної підготовки здобувачів освіти в умовах сучасного ринку праці України та світу.

Курс з предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) 

Професор Бистров Я.В., доценти Гошилик Н.С., Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є., Дойчик О.Я., Гошилик В.Б., Білик О.І., Троценко О.Я., Сабадаш Д.В., Куравська Н.Ю., Панькова Т.В., старший викладач Мінцис Е.Є. прослухали вебінари та пройшли онлайн-тренінги з предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) англійською мовою, представлені з колегами з Тартуського університету (Естонія), Астонського університету (Велика Британія) та Хайбельберзького університету (Німеччина). В результаті навчання планується оновити значну кількість дисциплін освітніх програм кафедри, а також в навчальному плані з’являться нові курси, які посилять інтернаціоналізацію результатів навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Курс з інфо-медійної грамотності

Доценти кафедри англійської філології Наталія Гошилик та Діана Сабадаш пройшли онлайн курс з інфо-медійної грамотності та критичного мислення. Курс передбачав онлайн навчання у формі тренінгів та семінарів на базі Тартуського університету (Естонія) під керівництвом Лорі Гусар, відомого естонського журналіста.  Учасники проєкту з восьми університетів-партнерів України поглиблювали розуміння медійного ландшафту та його впливу на суспільство, а також уклали силабус нової дисципліни «Інфо-медійна грамотність та критичне мислення», яка буде впроваджена в результаті проєкту у восьми університетах України.

Оновлено освітні програми

Освітньо-професійна програма “Англійська мова та література” ОР Бакалавр

P12 Curriculum_BA_2023_035

P12 Curriculum_BA_2023_035

Освітньо-професійна програма  “Англійська мова та література” – Магістр

P12 Curriculum_MA_2023_035

P12 Curriculum MA 2023_035

Укладено освітні програми

Освітньо-професійна програма “Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад”

√ Оновлено навчальні дисципліни

Переглянути оновлені силабуси

√ Впроваджено нові навчальні дисципліни

Syllabus BA. Second Language Acquisition

Syllabus MA. ESL Academic Writing

MA_CLIL methodology in the context of Educational Technologies

BA_Language_Culture_Society_Syllabus

BA_Introduction to CLIL

MA_Syllabus_Infomedia Literacy and Critical Thinking

√ Підвищення кваліфікації викладачів щодо розробки електронних курсів.

Курс «Основи розробки електронних курсів»

Доценти кафедри англійської філології Наталія Іванотчак, Наталія Гошилик та Володимир Гошилик пройшли курс «Основи розробки електронних курсів». Учасники проєкту мали змогу вивчити найсучасніші підходи до створення якісних електронних курсів, а також отримати навички ефективного впровадження методології предметно-мовного інтегрованого навчання CLIL в освітній процес. Зокрема, викладачі кафедри навчилися розробляти структуру та план електронного курсу з використанням сучасних педагогічних методів; cтворювати інтерактивні елементи, що сприяють активному навчанню та залученню майбутніх студентів; використовувати мультимедійні засоби для ефективної комунікації навчального матеріалу; оцінювати знання та навички студентів з використанням різноманітних методів. Завершивши цей курс, учасники проєкту будуть готові до подальшої розробки та впровадження власного електронного курсу з навчання методології CLIL.

√ Розроблено та впроваджено електронний курс «Методологія CLIL»

В результаті продуктивної співпраці учасників проєкту з восьми університетів-партнерів України та європейських партнерів було розроблено електронний курс «Методологія CLIL», який сприятиме навчанню цільових груп – вчителів, викладачів, студентів педагогічних ВНЗ – навичок ефективного впровадження методології предметно-мовного інтегрованого навчання CLIL в освітній процес. Курс спрямований на адаптацію та впровадження сучасних методів викладання іноземних мов в освітній процес в Україні. Команда розробників курсу від Прикарпатського національного університету – Наталія Іванотчак, Наталія Гошилик та Володимир Гошилик – запрошують  усіх охочих зареєструватися на курс за посиланням: https://multied.pnu.edu.ua/ Курс складається з 6 модулів (упродовж тижня рекомендовано пройти 1 модуль). Усі матеріали представлені українською мовою. Після завершення курсу учасники отримують  сертифікат (30 год).

 

√ Досліджено думку учасників освітнього процесу щодо впровадження багатомовної освіти в Україні.

Дані опитування, проведеного у 2020-2021 н. р. серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та представників адміністрації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, свідчать про необхідність і потребу істотного підвищення рівня знань іноземних мов (насамперед, англійської).

Презентація результатів дослідження про мовну ситуацію в ПНУ

√ Розроблено та введено в дію стратегію багатомовної освіти на 2023-2028 рр. у Прикарпатському національному університеті

Метою впровадження багатомовної освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника є створення умов для формування висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня, спроможних здійснити істотний внесок у розвиток України. Реалізація багатомовної освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбуватиметься у таких напрямках:
1. Заохочення науково-педагогічних та адміністративних працівників університету опановувати та/або вдосконалювати володіння іноземною мовою.

2. Створення умов для посилення вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти університету.

3. Викладання окремих профільних дисциплін іноземною мовою (насамперед англійською) з використанням методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) для розвитку багатомовної компетентності здобувачів вищої освіти.

4. Підвищення рівня залученості здобувачів вищої освіти до міжнародної наукової та освітньої діяльності.

5. Активізація використання іноземної мови у навчальній і науково-дослідницькій діяльності.

6. Підвищення рівня міжкультурної компетентності здобувачів освіти різних рівнів шляхом використання іноземної мови.

Стратегія багатомовної освіти університету на 2023-2028 рр.

P12 Multilingual Education Strategy

Наказ №418 від 04.07.2023

√ Розроблено та проведено семінари з нових педагогічних підходів, методів CLIL та ELT для підвищення кваліфікації вчителів регіону та всієї України 

  • Воркшоп доцентки кафедри англійської філології Наталії Іванотчак “Формування навичок 21 століття в освіті (співпраця, комунікація, конструювання знань)” 19 червня 2023 року в рамках семінару “Навички та компетенції для майбутнього успіху“.
  • Воркшоп доцентки кафедри англійської філології Наталії Пилячик “Викладання мистецтва інтерактивно із використанням предметно-мовного інтегрованого навчання” 20 червня 2023 року в рамках семінару «Інтерактивне навчання за методикою предметно-мовного інтегрованого навчання”.
  • Воркшоп доцентки кафедри англійської філології Наталії Куравської «Оцінювання й виправлення помилок в предметно-мовному інтегрованому навчанні (CLIL)» 22 червня 2023 року.
  • Воркшоп доцентки кафедри англійської філології Діани Сабадаш «Створення навчальних матеріалів у рамках методики предметно-мовного інтегрованого навчання» 27 червня 2023 року.
  • Воркшоп доцентки кафедри англійської філології Наталії Іванотчак (спільно з Бабій Л.Б.) «Електронний курс “Методологія CLIL”. Семінар “Поширюємо результати проекту MultiEd”. 13 жовтня 2023 року.

√ Укладено інноваційний навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей (завантажити)

√  Спільно з учасиками проєкту укладено навчально-методичний посібник “Language, Culture and Society: CLIL-based approach” (завантажити)

√ На факультеті іноземних мов ПНУ відкрито Центр міжкультурної комунцікації та іншомовної освіти. 

В рамках реалізації проєкту MultiED програми Еразмус+, напряму КА2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України» (610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP) на факультеті іноземних мов відкрито Центр міжкультурної комунцікації та іншомовної освіти. Центр підтримуватиме дослідження у галузі міжкультурної комунікації та іншомовної освіти, сприяючи розвитку нових підходів та методів, зокрема, впровадженню предметного мовного інтегрованого навчання (CLIL). Впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання відображає стратегічне зусилля колективу факультету у забезпеченні якісної та інноваційної мовної освіти для наших студентів. Спрямований на зміцнення міжнародного спілкування та розвиток іншомовної компетенції, центр буде також осередком обміну знаннями та досвідом, організовуючи курси іноземних мов та семінари-практикуми. Якісній та безперебійній роботі центру сприятиме придбане в рамках проєкту MultiEd обладнання, а саме: інтерактивний дисплей, професійна камера Panasonic, серверний комп’ютер із безперебійним блоком живлення, роутер, багатофункціональний пристрій Canon, та моноблок.

Переглянути фото обладнання

Наукові публікації та виступи на конференціях:

Наукові публікації:

Mintsys E. (2021) Teaching EFL from CLIL Perspective: Case Study. http://nniif.org.ua/File/21metefc.pdf

Trotsenko, O., Bilyk, O., & Pyliachyk, N. (2020). ICT AS A TOOL FOR REDUCING ANXIETY IN PRE-SERVICE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PRACTICUM. Information Technologies and Learning Tools, 78(4), 193–202. https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.3135

Bilyk O., Malyshivska I. and Pyliachyk N. (2023). Ways of Engaging First-Year Students in Discussions Through Small Group Work. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 10, 1 (Apr. 2023), 76-86. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.10.1.76-86  

Butenko, Y., & Bilyk, O. (2021). WAYS OF INCREASING EFL STUDENTS’ CONFIDENCE DURING SPEAKING ACTIVITIES. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12766

Sabdash Diana. CLIL PROSPECTS WITHIN THE CONTEXT OF THE WARTIME TERTIARY EDUCATION. The 5th International Conference on Scientific Research. V. HAGIA SOPHIA. Editors: Prof. Dr. Oktay AYDOĞDU, Zhandos Alimgereyev. Istanbul, 17-18 October, 2022. P. 181-184. ISBN: 978-625-8246-41-4. URL: https://www.bingol.edu.tr/documents/tam%20metin(20).pdf

Goshylyk. (2023). Fostering Proactive Ecological Identity of Youth Through Social Media. In Youth Created Media on the Climate Crisis (1st ed., Vol. 1, pp. 166–186). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003335276-11

Посібник

Sabadash D. (2023) “Fundamentals of Journalism through CLIL Methodology Approach”, Ivano-Frankivsk. 56 p.

Конференції: 

Бистров Я.В. Academic Writing for Master’s Students: Putting CLIL into Practice. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Білик О.І. CLIL in the Business Communication Classroom. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

 Гошилик В.Б. Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL): український контекст. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Гошилик Н.С. Integrating CLIL Practices in the Environmental Communication Classes: Exploring Emotions and Creating Ads. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Дойчик О.Я. CLIL in Contemporary Linguistics Classroom. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Іванотчак Н.І. Перспективи впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) перекладу комп’ютерної термінології. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Куравська Н.Ю. Meeting the challenges of CLIL materials design. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Мінцис Е.Є. Teaching Ecology to EFL Students: CLIL-Based Approach. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

Сабадаш Д.В. Integration of CLIL methodology into the Ukrainian system of tertiary education. Підсекція предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у рамках проєкту ERASMUS+ KA2 MultiEd/ Звітна конференція викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2020 рік (Івано-Франківськ, 7 квітня 2021 року)

https://kaf.pnu.edu.ua/2021/04/07/засідання-підсекції-предметно-мовно/

Мінцис Е.Є. Teaching EFL from CLIL Perspective: Case Study. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської онлайн конференції. 3-8 лютого 2021 р. / За ред. В.О. Папіжук. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2021. C. 61-64.

Goshylyk Nataliia «The Critical Media Literacy Conference of the Americas» https://criticalmediaproject.org/conferences/#CMLCAtwo (USA, 2022)

Nataliia Pyliachyk (2023). Teaching Vocabulary and Grammar in Context Through Internet Language Learning Applications. Book of Convention Papers, Lviv, May 26-28.

Іванотчак Н.І. Предметно-мовне інтегроване навчання CLIL як шлях до багатомовної освіти у ЗВО. Регіональний круглий стіл «Вплив ментальних та мовних структур на формування національної свідомості». Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 15 березня 2023 р., м. Дніпро. 

Іванотчак Н.І., Пилячик Н.Є. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Trends and Issues in CLIL and ELT”, Нарвський Коледж Тартуського університету, Естонія,  28-29 листопада 2021 р.

Пилячик Н.Є. TESOL-Ukraine Convention “TESOL-Ukraine in Wartime: Building, Community, Creating Change” (Lviv, 2023)

Пилячик Н.Є. 2023 TESOL-Ukraine Summer Institute “Teaching in a Time of Crisis: Innovative Tools, Strategies, and Approaches to Improving English Learning for Ukrainians” (Krakow, 2023)

Іванотчак Н.І. Формування навичок 21 століття в освіті (співпраця, комунікація, конструювання знань). Семінар “Навички та компетенції для майбутнього успіху” 19.06.2023.

Білик І. Bilingual education in Ukraine and CLIL at “Preparing the Next Generation of Ukrainian English Teachers: What We Have Learned and Looking Ahead”, 19-20 липня, 2023, м. Київ.

Бабій Л., Іванотчак Н.І. Електронний курс “Методологія CLIL”. Семінар “Поширюємо результати проекту MultiEd”. 13.10.2023

The list of publications