Оновлені навчальні дисципліни за проєктом MultiEd

 

Бізнес комунікація –  Business Communication

Друга іноземна мова (англійська)   –  Second Foreign Language  (English)

Сучасні лінгвістичні теорії  – Contemporary Linguistic Theories

Стилістика Stylistics

Теоретична граматика  – Theoretical Grammar

Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземних  мов  –  ICT in  Teaching Foreign Languagesupdated

Основна іноземна мова (англійська)First Foreign Language Practice (English)

Міжкультурна комунікація  – Intercultural Communication

Еколінгвістика  – Ecolinguistics

Переклад комп’ютерної термінологіїIT Terminology Translation

Лексикологія  – Lexicology