Наукові гуртки та проблемні групи

Гуртки:

  1. Проблеми сучасної лінгвістики. завантажити

Керівник – д.ф.н., проф.  Бистров Я.В.

Члени гуртка – Бородайко І., Євчук С., Гусак В., СеменюкО., Голюк О.

2.  Сучасна англійська романістика : традиції та виклики. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Малишівська І. В.

Члени гуртка –  Фуштор В., Кривень О., Чугай А., Майковська Н., Петрищук І.

3. Проблема ідіостилю у сучасній лінгвістиці. завантажити

Керінвик – ст. викл. Мінцис Е.Є.

Члени гуртка – Бай М.,  Бутенко Ю.,  Демчук Ю.,  Лесів Ю., Тиха Х.

4. Проблеми інтерпретації англомовного поетичного тексту. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Карбашевська О.В.

Члени гуртка –  Кобута К.,  Тороній Д.,  Нитчин І.,  Бевзюк Н.,  Кузик М.

5. Когнітивна прагматика у контексті сучасних лінгвістичних досліджень.  завантажити

Керівник – к.ф.н. Сабадаш Д.В.

Члени гуртка – Глеб Т.,  Кабаль Х.,  Капусняк Х.,  Павлів Л., Панисько І.,  Соколовська Х.,  Токарик Н.

6. Проблеми сучасного літературознавства. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Телегіна Н.І.

Члени гуртка –   Кобилянська Н., Мимоход О., Пасічник О., Радецька Н.

7. Актуальні проблеми семантики. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Дерев’янко О.А.

Члени гуртка –  Прокіпчук Д., Грибович С., Гладиш Н., Лацко Б., Сова А., Шовкова Н., Кедьо В.

8. Соціолінгвістичні аспекти перекладу текстів різних жанрів.

Керівник – к.ф.н.  Марчук Т.Л.

Члени гуртка –

9. Мультикультуралізм в англомовній літературі. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Думчак І.М.

Члени гуртка – Брецко О.,  Бойченюк В.,  Поляк М., Козлик І., Шемерлюк С.

 

Проблемні групи

1.Формування писемної компетенції учнів на уроках англійської мови. завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Білик О. І.

Члени групи  –  Бутенко Ю., Демчук Ю., Бай М., Лесів Ю., Андрейчук М., Тиха Х., Андрусяк А.

2. Проблеми методики викладання іноземної мови. завантажити

Керівник – к.п.н., доц. Троценко О.Я.

Члени групи  – Радецька Н., Надольська І., Максимів М., Ласіца М., Старчевська М.

3. Language terminology from Practical English Usage. завантажити

Керівник – к.п.н., доц. Яців С.О.

Члени групи  – Бумба В.,   Семенченко О.,  Петришак О.,  Дзундза О.,  Шалахова В.,   Гамуляк О., Морис Н.

4. Діяльнісний підхід у наукових дослідженнях студентів.  завантажити

Керівник – к.п.н., доц. Іванотчак Н.І.

Члени групи  – Іконова Т.,  Рудик С., Головацька Л.,  П’ятниця А., Павлюк О., Ахип’юк О., Матіїшин Д.

5. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES.  завантажити

Керівник – Матіяш-Гнедюк І.М.

Члени групи  – Гавадзин В., Дручків Л., Ковальчук М., Кушнірчук О., Різник І., Санагурська І., Слізяк М., Туз Н.

6. Навчання писемної компетенції учнів на уроках англійської мови.  завантажити

Керівник – к.ф.н., доц. Пилячик Н.Є.

Члени групи  – Прокіпчук Д., Рудик Ю., Било А., Чмутова М., Криса В., Цибик У.

7. Новітні течії у методиці викладання іноземної мови. завантажити

Керівник – ст. викл. Михайлюк Л.В.

Члени групи  –  Зварун І.П.,  Мимоход О.Я., Микула О.І., Гречаник В.Р., Шкварок Н.П.

8.  Науково-практичні питання формування методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. завантажити

Керівник – к.п.н., доц. Романишин І.М.

Члени групи  – Галабура І., Лабінська М., Самокишин Ю., Швидко О., Кричфалушій Х.

9. Усний переклад. 

Керівник – к.ф.н, доц. Петрина О.С. завантажити

Члени групи  – Вацик А., Кратт А., Кричфалушій Х., Кннікова Л, Мельник В., Мельничук Н., Череп’юк В.