Засідання підсексії сучасних методик викладання англійської мови як іноземної

3 квітня 2024 року в рамках щорічної науково-практичної звітної конференції викладачів, докторантів, аспірантів і студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося засідання підсекції сучасних методик викладання англійської мови як іноземної. У роботі конференції взяли участь викладачі кафедри англійської філології факультету іноземних мов, зокрема: кандидати педагогічних наук, доценти І.Є. МЕЛЬНИК (тема виступу The "Smart Observation App" to support peer observation of pre-service teachers), І.П. БІЛЯНСЬКА (Розвиток здатності майбутніх учителів англійської мови до співпраці засобами проєктної діяльності), І.М. РОМАНИШИН (Використання мовно-генеративних моделей ШІ для розвитку англійського писемного мовлення у майбутніх вчителів і філологів), С.О. ЯЦІВ (Проблеми молодих вчителів: бар’єри, які відштовхують фахівців від роботи у школі); кандидати філологічних наук, доценти Н.Є. ПИЛЯЧИК (Інноваційне навчання та лідерство у вищій освіті), Н. І. ІВАНОТЧАК (The Digital Bridge Project: Strengthening Cognitive Resilience in Ukrainian Students), О.І. БІЛИК (Trauma-sensitive teaching in times of uncertainty), Д.В. САБАДАШ (Використання засобів штучного інтелекту для розвитку студентської автономії та навичок навчання впродовж життя), Л.О. БОГАЧЕВСЬКА (Застосування методологічного підходу CLIL
для вивчення дисциплін англійською мовою (на досвіді міжнародної спільноти викладачів та вчителів іноземних мов)); старший викладач Л.В. МИХАЙЛЮК (До проблеми гетерогенних класів), викладач Т.Ю. ПЕТРЕНКО (Іншомовна тривожність у студентів: причини виникнення та способи подолання); асистенти С.Г. ГАРБЕРА (Сторітелінг як ефективний комунікативний метод при вивченні другої іноземної мови), О.О. АРТИШ (Професійне вигорання у педагогів: причини та способи відновлення), Ю.Ю.ЛОВЧУК (Інтеграція штучного інтелекту в процес онлайн навчання), О.І. ТРУХАН (Іншомовна освіта в контексті засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти). Виступи супроводжувалися мультимедійними презентаціями здобутків науковців і практиків у досліджуваних питаннях, жвавим обговоренням і поширенням досвіду і кращих практик щодо навчання та виховання здобувачів вищої освіти.
Керівник підсекції, кандидат педагогічних наук, доцент Ігор РОМАНИШИН підсумував виступи науково-педагогічних і педагогічних працівників, накреслив переспективи подальших наукових і практичних розвідок у галузі іншомовної освіти.