Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

19-20 грудня 2023 року відбулися захисти магістерських робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітніх програм «Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад», «Англійська мова і література». Екзаменаційна комісія у складі доц. Оксани Дойчик, проф. Якова Бистрова, доц. Діани Сабадаш розглянула 24 магістерські роботи мовознавчого, перекладознавчого і літературознавчого спрямування. Жваве обговорення наукового доробку випускників кафедри засвідчило актуальність, різноаспектність тематики та наукову новизну результатів кваліфікаційних робіт. Випускники магістратури продемонстрували якісну фахову підготовку, належне володіння уміннями і навичками науково-дослідної та пошукової діяльності в галузі філології. За результатами захисту, було рекомендовано до вступу в аспірантуру Марію Базів, Валерія Ганзіна, Василину Луканюк.

Успіхів Вам і професійного зростання, наші дорогі випускники!