Панькова Тетяна Вікторівна

 

кандидат філологічних наук, асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології.

Наукові інтереси: синтаксис, когнітивна лінгвістика, гендерна лінгвістика, прагматика, методика викладання англійської мови.

Навчальні дисципліни: “Практична граматика”, “Практична фонетика”, “Теоретична граматика”, “Теорія та практика перекладу”, “Практичний курс англійської мови” (IV та Vкурси).

Додаткова інформація: автор 33 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 навчальних посібників.

Стажування:
– TEFLTraining Course PROFESSIONAL DEVELOPMENT професора фонду Фулбрайт Марти Кухар, кафедра англійської філології, факультет іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2010);
– навчально-методичні семінари для викладачів англійської мови як іноземної, агенція іноземних мов “Руна”, м. Івано-Франківськ (2006, 2014);

– PRESETT Teacher Development Course, організований Британською Радою України, м. Львів (січень 2016);

– PRESETT Teacher Development Course, м. Рахів (липень 2016).

 

Членство у громадських організаціях: Всеукраїнська асоціація викладачів англійської мови TESOL-Ukraine (2004-2008).

Участь у держбюджетних наукових темах Міністерства освіти і науки України:“Концептуальна і мовна картини світу” (номер державної реєстрації 0113U001963).

1. Панькова Т.В. Чоловіча вербальна поведінка у структурному й комунікативному планах (на матеріалі англомовної прози) / Т.В. Панькова // 5th Symposium of Ukrainian Society for the Study of English. Збірник тез. – Київ : Вид-во КНЛУ, 2009. – С. 63-66.

2. Панькова Т.В. Семантико-структурні особливості гіпотаксичних конструкцій з підрядним з’ясувальним / Т.В. Панькова //  Вісник Житом. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – Вип. 47. – С. 212-215.

3. Панькова Т.В. Актуальне членування складнопідрядних речень з  підрядними предикативними / Т.В. Панькова // Теоретична і дидактична філологія. Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 8. – С. 297-305.

4. Tetyana Pan’kova, Iryna Pavlyuk. Ukrainian Customs and Traditions // “Developing Intercultural Competence through English: Focus on Ukrainian and Polish Cultures” / edited by Anna Nizegorodcew, Yakiv Bystrov, Marcin Cleban. – Krakow : Jagiellonian University Press, 2011. – 152 p.

5. Tetyana Pan’kova, Iryna Pavlyuk. Ukrainian Customs and Traditions // “Discovering Ukrainian Culture”. A resource book for students / edited by Yakiv Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 151 p.

6. Дерев’янко О.А., Білик О.І., Панькова Т.В. “Verbals” : Навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, пер. і доп. / О.А. Дерев’янко, О. І. Білик, Т.В. Панькова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 102 с.

7. Панькова Т.В. Актуальное членение полипредикативных сложноподчинённых предложений / Т.В. Панькова //  «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Материалы XXXI Международной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2013. – С. 26-30.

8. Панькова Т.В. Практикум з аналітичного читання за романом Луїзи Мей Олкот “Little Women” / Т.В. Панькова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 58 с.

9. Pan’kova T. Polypredicative Hypotactic Constructions: Linguosynergetic Aspect / T. Pan’kova // Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Folologice Lingvistice. Annul XXXVIII. Nr. 1-2.  – 2016. – Pp. 228-235.

10. Панькова Т.В. Гіпотактична конструкція як непрямий мовленнєвий акт / Т.В. Панькова // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 68-71.

11. Pan’kova T. The Communicative Structure of Po;ypredicative Hypotactic Constructions / T/ Pan’kova // Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Folologice Lingvistice. Annul XXXIX. – 2017. – Pp. 145-154.

12. Панькова Т. В. Синтаксична структура поліпредикативного складнопідрядного речення у сучасній англійській мові // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73). С. 72–75.

13. Панькова Т.В. Поліпредикативне складнопідрядне речення як комплексний мовленнєвий акт // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. Філологічні науки. № 2 (325). 2019. С. 86–94.

14. Панькова Т. В. До питання про модальність складнопідрядного речення // «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ, 2018. С. 61–66.

15. Панькова Т. В. Гіпотактична конструкція як непрямий мовленнєвий акт // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Збірник наукових праць. Острог: Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. Вип. 64. Ч. 2. С. 68–71.

16. Pan’kova T. The Communicative Structure of Polypredicative Hypotactic Constructions // Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Folologice Lingvistice. Anul XXXIX. 2017. P. 145–154.

17. Панькова Т. В. До питання про квеситивний мовленнєвий акт // «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ, 2017. С. 117–120.

Навчально-методичні праці:

  1. Панькова Т. В. Навчальний посібник з аналітичного читання за романом Олівер Лорен “Деліріум”. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 40 с.

1. “Практична фонетика” (I курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”).

2. “Теорія та практика перекладу” (IV курс, спеціальність “Мова та література (англійська)”).

3. “Практичний курс англійської мови” (IV та V курси, спеціальність “Мова та література (англійська)”).

4. МНАМ (II курс, спеціальність “Середня освіта” (англійська))

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” 1 курс

самостійна робота з ПФ 1 курс

cамостійна робота ОІМ 4 курс