Tetiana Soloviova

 

PhD,

English Instructor

 

ProfileCourses TaughtPublicationsContacts

Tetiana Soloviova

 

English Instructor

PhD

Education

2012-2013 – received Master’s Degree at Kryvyi Rih National University (Ukrainian and Literature, English and World Literature)

2018-2022 – received PhD Degree (Humanities) at Kryvyi Rig State Pedagogical University. The theme of the thesis is “Typology and pragmatic of precedent phenomena in the Ukrainian-speaking political discourse of 2014–2019”.

2022 – realized an academic mobility program at the University of Granada (Granada, Spain).

Work experience

2013-2018 – English teacher, Ukrainian and Literature teacher at high and middle school.

2021-2022 – instructor of the Ukrainian Language Department (Kryvyi Rih State Pedagogical University)

Fields of Research:

 

Political linguistics

Cognitive linguistics

Psycholinguistics

Precedent phenomena

Political discourse

 

Practical Course of English – 1 year

Practical Grammar – 1 year

  1. Соловйова Т. О. Модифікаційні процеси в семантично-аксіологічній структурі політичних прецедентних феноменів сучасного українськомовного дискурсу. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Budapest, 2021. Is. 261. P. 32–35. p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996. URL : https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2022/01/hum_ix_261_48_compressed.pdf#page=32
  2. Соловйова Т. О. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2018. Вип. 18. С. 75–88. ISSN 2305-3852. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2129 Фахове видання
  3. Соловйова Т. О. Прецедентні ергоніми в українськомовному політичному дискурсі постреволюційного періоду. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71) № 6. С. 48–52. ISSN 2710-4656 (Print); ISSN 2710-4664 (Online). URL : https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/6_2021/part_1/9.pdf Фахове видання
  4. Соловйова Т. О. Прецедентні топоніми та хрононіми в сучасному політичному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 20. С. 18–23. ISSN 2663-4880 (Print); ISSN 2663-4899 (Online). URL : http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/20/part_2/20-2_2021.pdf#page=18 Фахове видання
  5. Соловйова Т. О. Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського). Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2019. Вип. 19. С. 109–128. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/2326
  6. Соловйова Т. Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського). Філологічний часопис : науковий журнал. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 2 (14). С. 93–99. URL : http://fch.udpu.edu.ua/article/view/192285
  7. Соловйова Т. О. Особливості жанрової парадигматики сучасного українського політичного дискурсу. Мова та культурау просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації : матеріали конференції. Київ, 2020. С. 98–100. ISBN 978-617-7832-39-2
  8. Соловйова Т. О. Аксіологічна функція гасел політичних сил президентської виборчої кампанії 2019 року в Україні. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : матеріали конференції : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2020. С. 140–143. URL : http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5408/1/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%9E.%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
  9. Soloviova T. The features of the learning of political linguistics at higher education institutions. International Conference “History, Theory and Methodology of Teaching”. Освітній вимір. Кривий Ріг, 2020. Вип. 3 (55). С. 217–232. URL : https://journal.kdpu.edu.ua/ped/issue/view/122). Фахове видання