Inna Lisovska

 

 

English Instructor

ORCID

Google Scholar

WoS

 

 

ProfileCourses TaughtPublicationsContacts

English Instructor at English Philology Department, Foreign Languages Faculty, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

 2002-2007 – studied English Philology at the Foreign Languages Faculty of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine).

2007 – got the scientific degree of Master of Philology and received the qualification “Philologist, Instructor of English, German Languages and Foreign Literature”.

Practical Course of English, 1st year.

Practical Grammar, 1st year.

English as the Second Language, 2nd year.

Лісовська І.В. Засоби вираження гротескних образів у романі Олдоса Гакслі «Жовтий Кром» та повісті Миколи Хвильового «Санаторійна зона». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст: зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. Луцьк, 2010. Вип. 11.– С. 164–172.

Лісовська І.В. Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі «Хоровод блазнів» та повісті Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо…». Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). / відп.ред. І.В. Сабодош /. Ужгород, 2011. Вип. 16. С. 174–177.

Лісовська І.В. Гротескно-іронічна інтерпретація процесу механізації у романістиці О. Гакслі та українській прозі початку хх століття. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей /відп. ред. В. Г. Матвіїшин /. Івано-Франківськ, 2012. Вип. II. С. 67–72.

Лісовська І.В. Анімалізація – діючий прийом створення комічних образів у прозі О. Гакслі та романі В. Винниченка Сонячна машина. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог, 2012. Вип.27. С. 204–206.