Olga Kulchytska

PhD,

Associate Professor

 

ProfilePublicationsCourses TaughtContacts

Candidate of  Philological Sciences

Associate Professor, English Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National Unsversity

Fields of research: pragmatics, theoretical phonetics, EFL

Candidate’s dissertation defended at Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages (now Kyiv National Linguistic University) in 1989

Visiting Professor:

  • Ukrainian Fulbright Scholar at the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (1996)
  • The Jagiellonian University, Kraków, Poland (2011)
  • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (2017)

Membership in Ukrainian Fulbright Circle

Teaching subjects: EFL (M.A. and B.A. levels), Theory of Communication  (M.A. level), Theoretical Phonetics  (BA level)

 

1. Coherence and Cohesion in Michael Swan’s Poetry //«Сучасні дослідження лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції ELLSC 2013. Івано-Франківськ.

2. Розділ 5 «Ukrainian Fiction in English Translation» // Українська культура в англомовній інтерпретації = Discovering Ukrainian Culture / за аг. Ред.. Якова Бистрова – Вінниця: Нова Книга, 2013. – С. 94-123. Рекомендація Міністерства освіти і науки України. (У співавторстві з Я.В. Бистровим).

3. «Perverzion» by Yuri Andrukhovych: Cultural Perspective // Наукові записки. Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск 36. Острог, 2013. С. 91-93.

4. Пресупозиція та імплікатура  у коміксах Білла Ватерсона «Calvin and Hobbes» // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р. Том ІІ. Національний авіаційний університет. Львівський національний університет імені Івана Франка. Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Київ, 2013. С. 96-100. (У співавторстві з магістранткою Р. Гоцуляк).

5. Мовний сексизм у дискурсі Інтернет-форумів // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р. Том ІІ. Національний авіаційний університет. Львівський національний університет імені Івана Франка. Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Київ, 2013. С. 137-141. (У співавторстві з магістранткою О. Попель).

 6. Кульчицька О.О. Лінгвістичні характеристики контексту «Дев’яти оповідань» Дж.Д. Селінджера / О.О. Кульчицька, Е.А. Балоог // Сучасні дослідження лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 64-68.

7. Кульчицька О.О. Мовленнєвий код «Дев’яти оповідань» Дж.Д. Селінджера / О.О. Кульчицька, Е.А. Балоог // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Вип. 51. – Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2015. – С. 245-247.

8. Olga Kulchytska. LivingLanguage. – 2nd edn. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 152 с.

9. Kulchytska, O.O. Baloh, E.A. Seymor Glass: Contextual and linguistic identity. In Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Vol. 2, No. 2-3. Vano-Frankivsk, 2015. P. 77-86.

10. Кульчицька О.О. Діалог у поезії Майкла Свона / О.О. Кульчицька, М.П. Боднарчук // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2016. – Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ «Просвіта»», 2016. С. 64-68. – С. 66-73.

11. Кульчицька О.О. Академія як простір свободи / О.О. Кульчицька, М.В. Дойчик // Проблеми розвитку науки та освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23-30 квітня 2016 року, м. Київ. – Київ: ІОМ, 2016. – С. 12-17.

12. Kulchytska, O.O., Bodnarchuk , M.P. What makes a good piece of poetry: An attempt at subjective analysis. In Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Philology. Vol. 3, No. 4. Vano-Frankivsk, 2016. P. 100-106.

13. Кульчицька О. Есей до 25-річчя Програми імені Фулбрайта в Україні / О. Кульчицька // Fulbright Ukraine at 25: 1992-2017. – К.: АДЕФ-Україна, 2017. – С. 40.

14. Хрущ-Ріпський Ю. А., Кульчицька О. О. Англомовні наукові і технічні статті: жанрові характеристики і мовні засоби // Актуальні проблеми сучасної іноземої філології: Студетнтський науковий вісник. Рівне: РДГУ, 2018. С. 69–74.

15. Іванків О.О.,  Кульчицька О. О. Особливості комунікативного процесу в англомовному Інтернет-просторі. Ibid. С. 89–95.

16. Будз А. В.,  Кульчицька О. О. Способи перекладу комп’ютерного ігрового сленгу. Ibid. С. 133–137.

17. Кульчицька О. О., Бабій М. М. Дискурс персонажів А. А. Мілна: прагматичний аспект // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія” : Серія «Філологічна». Вип.  5(73). Острог: Національний університет “Острозька Академія”,  2019. С. 138–140.

18. Mintsys E. Ye., Kulchytska O. O. Diminutatives in representative speech acts in English prose literature for children and young adolescents.  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2022 No 53 том 1, c. 120–123. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.53-1.27

19. Olga Kulchytska, Iryna Malyshivska A contemporary free verse from American and Ukrainian readers’ perspectives. Respectus Philologicus. 2022, no. 42 (47), pp. 76–93. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2022.42.47.110

Training-methodical Manuals

O. Kulchytska. Living Language. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 152 с.

Дойчик М. В., Кульчицька О. О. Академія як простір свободи // Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика :  матеріали Міжнар. науково-практичної конференції. Київ, 29–30 квітня 2016 р. ГО “Інститут освітньої та молодіжної політики”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України.  Київ : ГО “ІОМП”, 2016. С. 12–17.

Кульчицька О.О. Есей до 25-річчя Програми імені Фулбрайта в Україні // Fulbright Ukraine at 25: 1992–2017. К.: АДЕФ-Україна, 2017. С. 40.

Кульчицька О.О. Впровадження дискурсивної методики у практику викладання англійської мови у вищій школі // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Комунікація у сучасному соціумі”. Львів, 8 червня 2018 року. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 60–62.

Кульчицька О.О. Робота з художнім текстом в ракурсі теорії SLA // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики”. 21–22 березня 2019 року. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. С. 169–171.

The ABC of SLA.  Навчально-методичний посібник. Редакція О. О. Кульчицької. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М. 2019. 45 с.

Olga Kulchytska, Ella Mintsys (Eds.) TEXT AS WORLD. Науково-методичний посібник. Івано-Франківськ. 2022. 83 с. Англ.

TRANSLATIONS FROM MICHAEL SWAN

 

Practical Phonetics 1st year

Practical Course of English (Mastre’s 1st year)

Theoretical Phonetics 3rd year

Second Language Acquisition  2nd year

Communicative Strategies (Master’s 2nd year)

Syllabus “Communicative Strategies” (Master’s 2nd year)  download

Self-Study

Self-study “PPh” 1s year

COVID? WAYS TO COPE WITH ANXIETY. 4th YEAR STUDENT PROJECT.

Olga O. Kulchytska and Iryna B. Pavlyuk, Professors of the English Philology Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, proudly present a promotion video created together with the students of academic group A-11 (January, 2023).

профорієнтація_відео