Olha Artysh

English Instructor

ORCID

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

 

Position: Lecturer, English Philology Department

 

MA in English Philology, Vasyl Stefanyk Precarpathian University, 2001

 

2004 – present

Lecturer, English Philology Department

 

Scientific and Professional Training:

 1. Teacher Development Course at the Winter School organised within the framework of the “New Generation Teacher” (delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Kyyiv 2015.
 2. Teacher Development Course at the Winter School organized within the framework of the “New Generation Teacher” (delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Lviv 2016
 3. Teacher Development Course at the Summer School organized within the framework of the “New Generation Teacher” (delivered jointly by the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine) Rakhiv 2016
 4. Dinternal Education seminar “New Dimensions in Assessment and Learning” Ivano-Frankivsk 2018
 5. Coursera Course “Tricky American Pronunciation” April 2020
 6. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Department of English Philology and Methods of Teaching English, 2021

Scientific interests: methodology of teaching languages and cultures

 1. Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання соціальних мереж для навчання англійської мови (на прикладі блогів) Восьмий міжнародний науковий форум “Сучасна германістика: наукові дискусії” – Харків, 2018. – С.13-15
 2. Артиш О.О. Використання подкастів у навчанні практичної фонетики англійської мови // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21–22 березня 2019 р. / під. ред. І.М. Романишин. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. – С. 17-19.
 3. Артиш О.О. Політкоректні найменування малопрестижних професій в англійській та українській мовах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук», м. Одеса, 29-30 листопада 2019 р. Одеса, 2019. С. 23-24.
 4. Артиш, О., Гошилик, В. Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 23-27.
 5. Goshylyk, V., Artysh, O. Teaching National Symbols Through Films in the EFL Classroom. European Journal of Humanities and Social Sciences. Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. Vol. 3. Pp. 84-87.
 6. Артиш О.О., Петренко Т.Ю. Використання імерсивних технологій в процесі навчання іноземних мов (на прикладі віртуальної реальності та доповненої реальності) // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ”Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 5-9 квітня 2021р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат.нац.ун-т.В.Стефаника, 2021. С. 34-35.

Practical Course of English for the2nd and 3rd  year students

Practical Course of English for the 3rd  year students

Practical Phonetics for the 1st year students

SElf-Study

Практична фонетика (I курс, спеціальність “Мова та література( англійська)”);

Consonants: s/zthf/v

Stories: Helen and Her GlassesA Beautiful DressBalzacThe King and the CriticMark Twain in FranceTit for TatA Wise JudgeNothing To Complain AboutThere’s no Doubt about ItChristmas CardsMrs. JonesThey Don’t Talk

Poems: Sonnet 18Sonnet 29To be or not to be

Dialogues: Dinner Table TalkSightseeing

самостійна робота ДІМ 3 курс

самостійна робота ОІМ 2 курс

самостійної роботи  ПФ 1 курс