Успішна акредитація освітньо-професійної програми “Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад” ОР Магістр за спеціальністю 035 Філологія

12 грудня 2023 року  на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 20 (49)) ухвалено рішення про акредитацію освітньо-професійної програми “Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад” ОР Магістр за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Гарант програми – доц. Дойчик Оксана Ярославівна.

Вітаємо викладачів і студентів кафедри англійської філології! Дякуємо усім, хто долучився до забезпечення успішного проходження акредитації!

Дякуємо експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за професійну експертизу та високу оцінку нашої командної роботи!