Трухан Оксана Іванівна

 

асистент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Посада: асистент кафедри англійської філології

 Наукові інтереси: літературознавча компаративістика, генологія, художній дискурс, інклюзивна освіта

 Викладає навчальні дисципліни:

Основна іноземна мова (спеціальність “Мова та література (англійська)”).

Практична граматика англійської мови (спеціальність “Мова та література (англійська)”)

Друга іноземна мова – англійська (спеціальність “Мова та література (німецька)”)

Освіта:

1998 р. – закінчила з відзнакою Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського .

2003р. – закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З вересня  2004 р. працює асистентом кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

 2015 р. – закінчила аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Тема дисертаційного дослідження – “Дискурс катастрофізму в сучасній українській літературі та у творчій рецепції Айрін Забитко і С. Алексієвич: поетика і типологія”.

 Стажування

TEFL Training Course PROFESSIONAL DEVELOPMENT професора фонду Фулбрайт Марти Кухар, кафедра англійської філології, факультет іноземних мов, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2010);

Семінар-тренінг «Планування і розробка курсів: підвищення академічної культури та попередження порушень академічної доброчесності» 22 березня 2019р.

Онлайн курс підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників “Дієві техніки презентації та відпрацювання навчального матеріалу у ЗВО (21.01–22.02 2022), сертифікат Серія № DE-83-2202202216-25275

Онлайн тренінги від ТОВ “Дінтернал Ед’юкейшн”: “Використання сучасних цифрових інструментів при вивченні англійської мови для успішного складання іспитів” (21.12.2021). сертифікат Серія № DE-402112202112-25275

Членство

Членкиня професійної громадської організації «Всеукраїнська асоціація викладачів іноземних мов».

Волонтер Університету обдарованої дитини, який діє при Науковому паркуПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

1. Трухан О. І. Антропологічна складова катастрофічного дискурсу у “романі-свідченні” С. Алексієвич “Чорнобиль: хроніка майбутнього” та романі Айрін Забитко “Невмите небо” / О. І. Трухан // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 27. – 2012 – С. 133–136.

2. Трухан О. І. Гендерна складова жіночої прози про Чорнобиль / О. І. Трухан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3 –  С. – 115–123.

3. Трухан  О. І.  Катастрофізм як каталізатор жанрових трансформацій  / О. І. Трухан  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Літературознавство. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – Випуск №3 (252). – 2013 – С. 22-27

4. Трухан О. І. Модифікація жанрових форм в дискурсі катастрофізму/ О. І. Трухан// Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3 С. 115–123.

5. Трухан О. І. Функция диалога в романе-исповеди С. Алексиевич “Чернобыльская молитва” и романе Айрин Забытко “Неумытое небо”// Филология, искусствоведение и культурология: тенденции развития: материалы международной научно-практической конференции. – Могилев: Изд. “МогАК”, 2013. – С. 198 – 205.

6. Трухан О. І. Чорнобильский дискурс як художня рефлексія антропологічного катастрофізму / О. І. Трухан // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 89–92.

7. Трухан О. І. Діалогізм  та полілогізм як засадничі принципи зображення катастрофічної дійсності / О. І. Трухан // Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах: матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція V Фащенківські читання . – Одеса, 2012. – С. 76–78.

8. Трухан О.І. Гендер у сучасній жіночій прозі чорнобильського дискурсу/ О.І. Трухан // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 139-146.

9. Трухан О.І. Методика та стратегії викладання іноземних мов в умовах інклюзії / О.І. Трухан // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.– Івано-Франківськ, 2019. – С. 284-287.

10. Трухан О.І. Психолого – педагогічні й методичні умови навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами / О.І.Трухан // Молодь і ринок. – Випуск № 1. – м. Дрогобич. – 2022. – С. 175 – 180

11. Трухан О.І. Новочасна світова література як чинник формування читацької культури майбутніх учителів англійської мови / О.І.Трухан // Молодь і ринок. – Випуск № 5. – м. Дрогобич. – 2022. – С. 154 – 160

12. Trukhan O. The late XXth and early XX st century world literature as a factor in shaping the historical memory of future teachers / Гірська школа Українських Карпат. – Випуск №26. – м. Івано-Франківськ, 2022. – С. 46-50.

 

  Доповіді на наукових конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція “Що водить сонце й зорні стелі”: поетика любові в художній літературі” (м.Бердянська, БДПУ, 20-21 вересня 2012р.) (Гендерна складова жіночої прози про Чорнобиль).
 2. ХІ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2012) (Чорнобильский дискурс як художня рефлексія антропологічного катастрофізму).
 3. Міжнародна наукова конференція “Польські, білоруські, російські та українські літературні зв’язки” (м.Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 25 – 27 березня 2013 р.) (Катастрофізм як каталізатор жанрових трансформацій  (на матеріалі художніх творів).
 4. Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин» (Белорусь, МГУ , 25-28 марта 2013) ( Функция диалога в романе-исповеди С. Алексиевич “Чернобыльская молитва” и романе Айрин Забытко “Неумытое небо”)
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція V Фащенківські читання Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (м.Одеса, ОНУ ім. Мечнікова, 24-26 жовтня 2013 р.) (Діалогізм та полілогізм як засадничі принципи творів чорнобильського дискурсу).
 6.  Звітно-наукові конференції кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2012–2015 рр.).

 7. Трухан О.І. Гендер у сучасній жіночій прозі чорнобильського дискурсу/ О.І. Трухан // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 139-146.
 8. Трухан О.І. Методика та стратегії викладання іноземних мов в умовах інклюзії / О.І. Трухан // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.– Івано-Франківськ, 2019. – С. 284-287.
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика» (ПНУ ім. В.Стефаника, 17 травня 2022р.) (Новочасна світова література у змісті підготовки майбутнього вчителя англійської мови)
  10. Круглий стіл на тему: «Молодь і освіта в умовах викликів XXI століття» (Івано-Франківськ-Хелм-Красно-Луцьк-Ніжин Рівне-Ужгород-Кам’янець-Подільськи, 26 травня 2022р.) (Література як засіб формування у майбутніх фахівців цінностей миру й ненасильства)

  11. Педагогічні читання на пошану пам’яті Богдана Ступарика – визначного українського науковця і педагога (ПНУ ім. В.Стефаника, 19 жовтня 2022р.) (Педагоги-письменники України як предмет дослідження Богдана Ступарика)
  12. Наукова веб конференції викладачів, докторантів, аспірантів Прикарпатськийнаціональний університет імені Василя Стефаника за 2021 рік (м. Івано-Франківськ , квітень 2022 р) (Підготовка майбутнього вчителя англійської мови до навчання учнів з особливими освітніми потребами)

Основна іноземна мова (спеціальність “Мова та література (англійська)”).

Практична граматика англійської мови (спеціальність “Мова та література (англійська)”)

Друга іноземна мова – англійська (спеціальність “Мова та література (німецька)”)

Самостійна робота

самостійна робота з “Практичної граматики” (1 курс)

самостійна робота ДІМ 2 курс