Oksana Trukhan

 

English Instructor

 

Tab titlePublicationsCourses TaughtContacts

Studied English Philology at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine) from 1998 to 2003.

Since 2004 has been teaching at the English Philology Department

2015 – graduated from postgraduate department of Vasyl  Stefanyk Precarpathian National University, majoring in Comparative Literature Studies (10.01.05)

The topic of the dissertation – “Discourse of catastrophism in contemporary Ukrainian literature and in reception of Irene Zabytko and Svetlana Aleksievich: poetics and typology”.

Research Interests: comparative literature studies, innovational methods of teaching (inclusive education)

Membership: The All-Ukrainian Association of Teachers of Foreign Languages ATFL Ukraine (since September 2019).

Professional development:

TEFL Training Course PROFESSIONAL DEVELOPMENT conducted by Martha Kuchar – Fulbright Professor, Department of English Philology, Faculty of Foreign Languages, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2010);

Training Seminar “Planning and Developing of Courses: Enhancing Academic Culture and Preventing Violations of Academic Integrity” March 22, 2019

1.Трухан О. І. Антропологічна складова катастрофічного дискурсу у “романі-свідченні” С. Алексієвич “Чорнобиль: хроніка майбутнього” та романі Айрін Забитко “Невмите небо” / О. І. Трухан // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 27. – 2012 – С. 133–136.

2. Трухан О. І. Гендерна складова жіночої прози про Чорнобиль / О. І. Трухан // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3 –  С. – 115–123.

3. Трухан  О. І.  Катастрофізм як каталізатор жанрових трансформацій  / О. І. Трухан  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Літературознавство. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – Випуск №3 (252). – 2013 – С. 22-27

4. Трухан О. І. Модифікація жанрових форм в дискурсі катастрофізму/ О. І. Трухан// Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3 С. 115–123.

5. Трухан О. І. Функция диалога в романе-исповеди С. Алексиевич “Чернобыльская молитва” и романе Айрин Забытко “Неумытое небо”// Филология, искусствоведение и культурология: тенденции развития: материалы международной научно-практической конференции. – Могилев: Изд. “МогАК”, 2013. – С. 198 – 205.

6. Трухан О. І. Чорнобильский дискурс як художня рефлексія антропологічного катастрофізму / О. І. Трухан // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 89–92.

7. Трухан О. І. Діалогізм  та полілогізм як засадничі принципи зображення катастрофічної дійсності / О. І. Трухан // Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах: матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція V Фащенківські читання . – Одеса, 2012. – С. 76–78.

  Доповіді на наукових конференціях

  1. Міжнародна наукова конференція “Що водить сонце й зорні стелі”: поетика любові в художній літературі” (м.Бердянська, БДПУ, 20-21 вересня 2012р.) (Гендерна складова жіночої прози про Чорнобиль).
  2. ХІ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 2012) (Чорнобильский дискурс як художня рефлексія антропологічного катастрофізму).
  3. Міжнародна наукова конференція “Польські, білоруські, російські та українські літературні зв’язки” (м.Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 25 – 27 березня 2013 р.) (Катастрофізм як каталізатор жанрових трансформацій  (на матеріалі художніх творів).
  4. Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин» (Белорусь, МГУ , 25-28 марта 2013) ( Функция диалога в романе-исповеди С. Алексиевич “Чернобыльская молитва” и романе Айрин Забытко “Неумытое небо”)
  5. Всеукраїнська науково-практична конференція V Фащенківські читання Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (м.Одеса, ОНУ ім. Мечнікова, 24-26 жовтня 2013 р.) (Діалогізм та полілогізм як засадничі принципи творів чорнобильського дискурсу).
  6.  Звітно-наукові конференції кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2012–2015 рр.).

Practical Course of English, 1st year

Practical Grammar, 1st year

English as the Second Language, 2nd year

Self-study 

Practical Course of English, 1st year (1st term) download

Practical Course of English, 1st year (2nd term) download

Practical Grammar, 1st year download

English as the Second Language, 2nd year  download